Datum
16.01.2017 19:00 - 21:00 uur
Locatie
Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Oosterdokskade 143, Amsterdam
Contact
Telefoon
020 551 0746

Debat over de spanning tussen artistiek en zakelijk leiderschap in de kunsten

Lees hier de samenvatting van de discussie.

Lees hier de volledige lezing van Irma Boom.

 

De cultuursector wordt geconfronteerd met een enorme professionaliseringsslag. Een ontwikkeling die behoorlijk wat spanning oplevert tussen artistieke en zakelijk belangen, getuige het niet nader gemotiveerde ontslag van Nicolas Bourriaud als directeur van de École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, het vertrek van Clementine Deliss bij het Weltkulturen Museum in Frankfurt of, dichter bij huis, aan het ontslag van Lorenzo Benedetti, directeur van De Appel.
Het zijn slechts enkele voorbeelden die een grotere tendens markeren. Het betreft een tendens bovendien, die verder rijkt dan de kunstwereld alleen. De zorg, het hoger onderwijs, en nagenoeg alle domeinen van de hedendaagse samenleving hebben te maken met een vorm van verzakelijking. 

Wat kunnen de kunsten leren van de wetenschap en vice versa?

De wetenschap en de cultuursector hebben belangrijke waarden gemeen op het gebied van de professionalisering waardoor een gezamenlijk debat inzichten kan opleveren. Zo kennen beide sectoren de spanning tussen de professional en de bestuurder, de afhankelijkheid van de overheid, de enorme intrinsieke motivatie van de professional en het feit dat de kwaliteit van de output wordt gemeten met kwantitatieve gegevens, zoals bezoekersaantallen of citaties. 

Daarom organiseert de Akademie van Kunsten samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een debat over die spanning tussen artistiek en zakelijk leiderschap. Alvorens we ingaan op hoe het samen kan, willen we eerst ingaan op vragen als : wat is er aan de hand; hoe is het zo gekomen.

Het doel van de avond is te komen tot een aantal aanbevelingen voor artistiek en zakelijk leiders in de kunsten om te kunnen reageren op de toenemende eisen van verzakelijking zonder de artistieke vrijheid te verliezen.

Na een inleiding over wat er in de wetenschap bekend is over de spanning die professionalisering oproept, geven voorafgaand aan het debat vier sprekers, die afkomstig zijn uit de wetenschap en de kunsten, een kort statement vanuit hun visie als zakelijk leider dan wel professional.


Met

  • Arjen van Witteloostuijn, hoogleraar economie, Tilburg School of Economics and Management over De zin en onzin van modern management
  • Karin van Gilst, zakelijk directeur Stedelijk Museum Amsterdam
  • Luc Soete, voormalig rector magnificus Universiteit Maastricht over Valorisatie in wetenschap en kunst: persoonlijke ervaringen en reflecties
  • Irma Boom, boekontwerper
  • Hans Clevers, hoogleraar moleculaire genetica, Universiteit Utrecht over Wie betaalt, bepaalt.
  • Barbara Visser, voorzitter Akademie van Kunsten en beeldend kunstenaar

    Moderator: Jeroen Boomgaard, Lector kunst en publieke ruimte, Gerrit Rietveldacademie, Amsterdam

 

 

Lead photo credits: Francine Houben Kaap Skil Museum Van Jutters en Zeelui foto Christian Richters

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.