Climate Narratives: The Intergenerational Climate Crimes Act

Begin

13-06-2022 om 18:30

Einde

13-06-2022 om 20:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

'The Intergenerational Climate Crimes Act' omvat een nieuw juridisch raamwerk voor klimaatrechtvaardigheid toegepast op klimaatmisdrijven die zouden zijn gepleegd door Unilever, ING, Airbus en de Nederlandse staat.

English below

Met bijdragen van: Radha D’Souza, Daphina Misiedjan, Linda Steg, Jonas Staal, Hicham Khalidi en Liesbeth Bik.

The Intergenerational Climate Crimes Act

Ons huidige juridische system faalt in het vervolgen van transnationale bedrijven en staten als klimaatcriminelen, ondanks hun ecocidale impact. 'The Intergenerational Climate Crimes Act', ontwikkeld door de Indiase advocaat, academicus en onderzoeker Radha D’Souza en kunstenaar Jonas Staal, omvat een nieuw juridisch raamwerk voor klimaatrechtvaardigheid toegepast op klimaatmisdrijven die zouden zijn gepleegd door Unilever, ING, Airbus en de Nederlandse staat.

In 2021 inaugureerden D’Souza en Staal hun Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC) in Framer Framed, Amsterdam. In dit alternatieve klimaattribunaal organiseerden zij publieke hoorzittingen waar rechters, aanklagers, en getuigen bewijslast presenteerden van de klimaatmisdaden gepleegd door transnationale bedrijven en staten.

Het leidende juridische document van dit klimaattribunaal is The Intergenerational Climate Crimes Act, opgetekend door D’Souza. In plaats van de focus te leggen op 'rechten' richt dit document zich op wederzijdse afhankelijkheid (interdependency): als men een rivier schaadt, dan schaadt men niet alleen het leven van de rivier zelf, maar dat van alle mensen, dieren en planten die in wederzijdse afhankelijkheid met de rivier leven. Rechten zijn dus nooit individueel of te reduceren tot privébezit: ze zijn wederzijds afhankelijk en intergenerationeel.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de leidende principes van The Intergenerational Climate Crimes Act worden geïntroduceerd, gevolgd door het voorlezen van het vonnis betreffende de zaak die in de CICC is gevoerd tegen de Nederlandse staat. Genodigde sprekers zullen reageren op dit alternatieve juridische raamwerk, en de uitdagingen bediscussiëren van het tot stand brengen van nieuwe transformatieve juridische verbeeldingen te midden van de zesde massa-uitsterving.

Programma

18:30-18:35 uur Welkom en introductie door Radha D’Souza  (Universiteit van Westminster, VK) en Jonas Staal (beeldend kunstenaar)
18:35-18:50 uur Publieke lezing Intergenerational Climate Crimes Act
18:50-19:10 uur Uitspraken in de zaak tegen de Nederlandse Staat
19:15-19:30 uur Reactie Daphina Misiedjan (ISS/ Erasmus University Rotterdam)
19:30-19:45 uur Reactie Linda Steg (Universiteit Groningen)
19:45-20:15 uur Discussie onder leiding van Hicham Khalidi (Jan van Eyck Academie, Maastricht
20:15-20:20 uur Laatste reactie door Liesbeth Bik (voorzitter Akademie van Kunsten) en Framer Framed
20:20-20:30 uur Afsluitend statement door Radha D’Souza

Reeks Climate Narratives

De bijeenkomst is samengesteld door de Akademie van Kunsten in samenwerking met Jonas Staal en Framer Framed, Amsterdam op uitnodiging van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor de maandelijkse webinarserie Klimaat van alle Kanten.

De bijeenkomst is ook de aftrap van de Akademie van Kunsten Climate Narratives; een serie bijeenkomsten die vanaf september 2022 gaan plaatsvinden. In de Climate Narratives belichten leden van de Akademie van Kunsten (aspecten van) de klimaatcrisis vanuit hun artistieke praktijk om nieuwe verbeeldingen van het klimaatvraagstuk tot stand te brengen.

Praktische informatie

Datum: Maandag 13 juni 2022 van 18.30 tot 20.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur
Locatie: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Voertaal: Engels
Nadere informatie: annelies.ten.have@knaw.nl

Terugkijken

De bijeenkomst is terug te kijken via het YouTube-kanaal van de KNAW.

 

Organisatie

De Akademie van Kunsten in samenwerking met Framer Framed, Amsterdam

 

Climate Narratives: The Intergenerational Climate Crimes Act

Society of Arts in collaboration with Framer Framed, Amsterdam

With contributions by: Radha D'Souza, Daphina Misiedjan, Linda Steg, Jonas Staal, Hicham Khalidi and Liesbeth Bik.

Our current legal system fails to prosecute transnational corporations and states as climate criminals, despite their ecocidal impact. The Intergenerational Climate Crimes Act', developed by Indian lawyer, academic and researcher Radha D'Souza and artist Jonas Staal, includes a new legal framework for climate justice applied to climate crimes allegedly committed by Unilever, ING, Airbus and the Dutch state.

In 2021 D'Souza and Staal inaugurated their Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC) in Framer Framed, Amsterdam. In this alternative climate tribunal, they organized public hearings where judges, prosecutors, and witnesses presented evidence of the climate crimes committed by transnational corporations and states.

The guiding legal document of this climate court is The Intergenerational Climate Crimes Act, drafted by D'Souza. Instead of focusing on 'rights', this document focuses on interdependency: if one harms a river, one harms not only the life of the river itself, but the life of all humans, animals and plants that live in interdependency with the river. Rights are thus never individual or reducible to private property: they are mutually dependent and intergenerational.

During this gathering, the guiding principles of The Intergenerational Climate Crimes Act will be introduced, followed by the reading of the verdicts concerning the cases brought in the CICC against Unilever, ING, Airbus, and the Dutch State in October 2021. Invited speakers will respond to this alternative legal framework, and discuss the challenges of implementing new transformative legal imaginaries in the midst of the sixth mass extinction.

Programme

6:30-6:35 p.m. Welcome and introduction by Radha D'Souza (University of Westminster, UK) and Jonas Staal (visual artist)

6:35-6:50 p.m. Public lecture Intergenerational Climate Crimes Act

6:50-7:10 p.m. Verdicts in the cases of Unilever, ING, Airbus and the Dutch State

7:15-7:30 p.m. Reaction Daphina Misiedjan (ISS/ Erasmus University Rotterdam)

7:30-7:45 p.m. Reaction Linda Steg (University of Groningen)

7:45-8:15 p.m. Discussion led by Hicham Khalidi (Jan van Eyck Academy, Maastricht)

8:15-8:20 p.m. Final reaction by Liesbeth Bik (chair Society of Arts) and Framer Framed

8:20-8:30 p.m. Closing statement by Radha D'Souza

Series of Climate Narratives

The meeting is a collaboration between the Society of Arts, Jonas Staal and Framer Framed, Amsterdam at the invitation of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) for the monthly webinar series Climate from all sides.

The meeting is also the kick-off of the Society of Arts Climate Narratives; a series of meetings that will take place from September 2022 onwards. In the Climate Narratives, members of the Society of Arts will discuss (aspects of) the climate crisis from the perspective of their artistic practice in order to create new representations of the climate issue.

Event information

Date: Monday 13 June 2022 van 6.30 p.m. - 8.30 p.m., walk-in from 6.00 p.m.
Venue: Trippenhuis Buildig, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Language: English
Contact: annelies.ten.have@knaw.nl

Video

The Academy's YouTube channel

 

 

Credits front image: Court for Intergenerational Climate Crimes, 2021, Radha D’Souza and Jonas Staal. Photo: Ruben Hamelink. Commissioned by Framer Framed, Amsterdam

 

Cookie-instellingen