(un)Common Grounds: Reflecting on documenta fifteen

Begin

23-09-2022 om 13:00

Einde

24-09-2022 om 18:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het tweedaagse hybride forum (un)Common Grounds brengt een netwerk van denkers-sprekers bij elkaar om de thema’s te bespreken die tijdens de 100 dagen van documenta fifteen in het Duitse Kassel aan de orde zijn geweest.

For information in English, please scroll down

Samen met genodigde kunstenaars van documenta fifteen, vertegenwoordigers van de museumsector, cultuurhistorici en activisten delen we – en leren we van – verschillende perspectieven, ervaringen en observaties van de tentoonstelling. Ook aanwezig zijn de leden van het Indonesische collectief ruangrupa, de curator van de editie van dit jaar. Aanmelden kan met de links onder de dagprogramma's.

Bevestigde sprekers en collectieven: Ade Darmawan, Alexander Supartono, Benjamin Seroussi, Charles Esche, Christa-Maria Lerm Hayes, David Duindam, Esther Captain, Eyal Weizman, Fernando Garcia Dory, Florian Cramer, Gertrude Flentge, Grace Leksana, INLAND, Jonas Staal, Kerstin Winking, Lara Khaldi, Maissan Hassan, Mitchell Esajas, Mirjam Shatanawi, Mohanad Yaqubi, The Black Archives, The Question of Funding, ruangrupa, Reem Shilah, Subversive Film, Taring Padi, Wayne Modest, Yazan Khalidi, Yolande Zola Zoli van der Heidi, Zippora Elders en THE PLACE OF FLOWING WATER. 

Het tweedaagse forum vindt plaats bij Framer Framed en bij de Akademie van Kunsten in het Trippenhuis in Amsterdam. Het omvat vier panels, een film/videoprogramma en een open gesprek met deelnemers online en in persoon. De voertaal is Engels. Het volledige programma zal begin september bekend worden gemaakt.

Dag I

23 SEPT | 13:00-19:00 uur | Panels bij FRAMER FRAMED

Locatie: Framer Framed, Oranje Vrijstaatkade 71, Amsterdam
Panel I: Politics of Memory in a Changing State: documenta fifteen, Colonial Legacies and Entangled Histories
Panel 2: On Remembering: Discussing Art’s Place in a Polarised Public Discourse

Aanmelden
 

23 SEPT | 19:00-21:00 uur | Filmavond bij FRAMER FRAMED

Locatie: Framer Framed, Oranje Vrijstaatkade 71, Amsterdam
Een gesprek tussen Subversive Film (Reem Shilleh and Mohanad Yaqub) & Yolande Zola Zoli van der Heide

Aanmelden

 

Dag II

24 SEPT | 13:00-18:00 uur | Panels in het TRIPPENHUIS (Akademie van Kunsten)

Locatie: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Panel 3: (re)Claiming Identities: Shaping and Framing Archives in an Institutional Context
Panel 4: Other Ways of documenta-ing: Democracy, Inclusion, and Decolonised Models of Art

Aanmelden

 

Over het hybride forum

documenta fifteen is een internationale tentoonstelling die om de vijf jaar wordt gehouden in Kassel, Duitsland. Voor deze editie wilde curator ruangrupa een plek creëren voor kunst buiten de huidige subsidiesystemen en bestaande Europese culturele infrastructuren. Tijdens de tentoonstelling wordt kunst teruggebracht naar het dagelijks leven, voor gezamenlijk leren, collectief herinneren en transculturele solidariteit, om daarmee ons ecosysteem verder te ontwikkelen.

Tegen het einde van documenta fifteen organiseren Framer Framed, de Akademie van Kunsten en het Van Abbemuseum op 23-24 september een tweedaags hybride forum, (un)Common Grounds, over de volgende vier onderwerpen: Politics of Memory in a Changing State: documenta fifteen, Colonial Legacies and Entangled Histories; On Remembering: Discussing Art’s Place in a Polarised Public Discourse; (re)Claiming Identities: Shaping and Framing Archives in an Institutional Context; and Other Ways of documenta-ing: Democracy, Inclusion, and Decolonised Models of Art.

Hoewel het forum grotendeels in het verlengde ligt van de tentoonstelling, raken de onderwerpen aan veel bredere thema’s waar mensen en gemeenschappen in de hele wereld mee te maken hebben. Deze thema’s zijn verweven met hedendaagse vormen van racisme, kolonialisme, kapitalisme en patriarchale structuren. Het forum wil fungeren als conceptuele ruimte voor reflectie, via debatten die tijdens de tentoonstellingsperiode op gang zijn gebracht, en als platform dat de lumbung-gedachte uitdraagt – om door te gaan met open gesprekken over “hoe we kunnen leren, delen en samenleven met mensen uit verschillende maar onderling verbonden kosmologieën”.

(un)Common Grounds: Reflecting on documenta 15 wordt gezamenlijk georganiseerd door Framer Framed, Akademie van Kunsten en het Van Abbemuseum.

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van Amsterdam, te weten: het Amsterdam Centre for European Studies (ACES), de Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) en de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM).

Information in English

(un)Common Grounds is a two-day hybrid forum, gathering a network of thinker-speakers to discuss the issues raised during the 100 days of documenta fifteen in Kassel, Germany. Together with invited artists from documenta fifteen and museum practitioners, cultural historians as well as activists, we share and learn from different perspectives, experiences and observations of the exhibition. We will be joined by the members of Indonesian collective ruangrupa, who curated this year’s edition. Registration links are under the day programs.

Contributors and collectives: Ade Darmawan, Alexander Supartono, Benjamin Seroussi, Charles Esche, Christa-Maria Lerm Hayes, David Duindam, Esther Captain, Eyal Weizman, Fernando Garcia Dory, Florian Cramer, Gertrude Flentge, Grace Leksana, INLAND, Jonas Staal, Kerstin Winking, Lara Khaldi, Maissan Hassan, Mitchell Esajas, Mirjam Shatanawi, Mohanad Yaqubi, The Black Archives, The Question of Funding, ruangrupa, Reem Shilah, Subversive Film, Taring Padi, Wayne Modest, Yazan Khalidi, Yolande Zola Zoli van der Heidi, Zippora Elders en THE PLACE OF FLOWING WATER. 

The two-day forum will take place at Framer Framed at the Akademie van Kunsten in the Trippenhuis, Amsterdam, and consists of four panels, a screening program, and an open conversation with participants online and in person. The language is English. The full program will be announced in early September.

DAY I

23 SEPT | 13:00-19:00 | Panels at FRAMER FRAMED

Location: Framer Framed, Oranje Vrijstaatkade 71, Amsterdam
Panel I: Politics of Memory in a Changing State: documenta fifteen, Colonial Legacies and Entangled Histories
Panel 2: On Remembering: Discussing Art’s Place in a Polarised Public Discourse

Register

23 SEPT | 19:00-21:00 | Film Screening at FRAMER FRAMED

Location: Framer Framed, Oranje Vrijstaatkade 71, Amsterdam
A conversation between Subversive Film (Reem Shilleh and Mohanad Yaqub) & Yolande Zola Zoli van der Heide

Aanmelden

DAY II

24 SEPT | 13:00-18:00 | Panels at the TRIPPENHUIS

Location: The Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Panel 3: (re)Claiming Identities: Shaping and Framing Archives in an Institutional Context
Panel 4: Other Ways of documenta-ing: Democracy, Inclusion, and Decolonised Models of Art

Register

About the hybrid forum

documenta fifteen is an international exhibition held every five years in Kassel, Germany. For this edition, the appointed curators ruangrupa aimed to create a place for art beyond current funding systems and existing European cultural infrastructures. During the exhibition, art is brought back to daily life for communal learning, collective remembrance and trans-cultural solidarity that contributes to the progressive development of our ecosystem.

Towards the end of documenta fifteen, Framer Framed, the Society of Arts and the Van Abbemuseum organises a two-day hybrid forum, (un)Common Grounds, on 23-24 September on the following four topics: Politics of Memory in a Changing State: documenta fifteen, Colonial Legacies and Entangled Histories; On Remembering: Discussing Art’s Place in a Polarised Public Discourse; (re)Claiming Identities: Shaping and Framing Archives in an Institutional Context; and Other Ways of documenta-ing: Democracy, Inclusion, and Decolonised Models of Art.

While the forum is largely inspired by the exhibition, the topics relate to far wider issues affecting people and communities all over the world. These issues are interlaced with contemporary forms of racism, colonialism, capitalism, and patriarchal structures. The forum wishes to act both as a conceptual space to think through debates raised during the exhibition period, and a platform carrying on the lumbung spirit — to continue with open conversations on “how to learn, share, and live together with people from different yet interconnected cosmologies".

(un)Common Grounds: Reflecting on documenta 15 is co-organised by Framer Framed, Akademie van Kunsten (Society of Arts), and the Van Abbemuseum.

The programme is realised with the support of the University of Amsterdam, namely: Amsterdam Centre for European Studies (ACES), Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) and Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM).

Design: Chen Jhen

Cookie-instellingen