Climate Narratives: Kunst, Wetenschap en Klimaat: samen naar impact

Begin

20-09-2023 om 19:00

Einde

20-09-2023 om 22:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Hoe kunnen wetenschappelijke instellingen de impact van hun onderzoek vergroten, en wat is de rol van kunstenaars en creatieven op dit raakvlak tussen wetenschap en beleid?

For Englisch, see below

De laatste rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) onderstrepen de urgentie van ambitieuze maatregelen om een leefbare toekomst veilig te stellen. In het licht hiervan hebben de KNAW en NWO het Klimaat Instituut Nederland (KIN) geïnitieerd, een hybride organisatie van twaalf instituten met als doel om Nederlands klimaatonderzoek te ondersteunen en te coördineren voor effectiever beleid.

Op initiatief van de Akademie van Kunsten verkent deze sessie van Climate Narratives de stappen in de samenwerking tussen kunst en wetenschap, specifiek in het licht van het onlangs opgerichte Klimaat Instituut Nederland (KIN). 

Met:

  • Kunstenaars Ekaterina Volkova en Julien Thomas, en kunstenaar/filmmaker Daniel Frota de Abreu
  • Liesbeth van de Grift (lid van De Jonge Akademie en hoogleraar internationale geschiedenis en milieu)
  • Detlef van Vuuren (senior onderzoeker bij het PBL en co-auteur van het IPCC), en anderen.

Moderatie door Jeff Diamanti (Assistant Professor of Environmental Humanities).  

Programma

18.30 uur -  Inloop

19.00 uur - Welkom door Liesbeth Bik over kunst-wetenschappelijke samenwerkingen

19.10 uur - Reflectie van Liesbeth van de Grift over de mogelijkheden van kunst-wetenschappelijke samenwerking in Nederlandse klimaatinitiatieven. Wat is er nodig? Hoe kunnen we samenwerkingen smeden, randvoorwaarden stellen en verandering stimuleren?

19.25 uur - Vertoning en discussie van de korte film When Objectivity Backfires door Daniel Frota de Abreu

19.50 uur - Reflectie op Future Manual for Future Models met Julien Thomas, Ekaterina Volkova en Detlef van Vuuren, gemodereerd door Jeff Diamanti 

20.20 uur -  Discussie met panel en publiek, gemodereerd door Jeff Diamanti

21.00 uur  - Einde/drankjes

22.00 uur - Afsluiting Trippenhuis

 

Over Climate Narratives

Deze bijeenkomst is onderdeel van de serie Climate Narratives die zich richt op nieuwe verbeeldingen en perspectieven van de klimaatcrisis. De serie is ontworpen om allianties te creëren tussen kunst en wetenschap om mogelijkheden te stimuleren om te informeren, speculeren en affectieve en effectieve verhalen en verbeeldingen voor klimaatactie te creëren. Climate Narratives brengt kunstenaars en wetenschappers van de Akademie van Kunsten, De Jonge Akademie en KNAW samen met kunstenaars en wetenschappers buiten deze instellingen.

Climate Narratives is geïnitieerd door de Akademie van Kunsten, als reactie op het Klimaatklankbord van de KNAW (waar de Akademie van Kunsten deel van uitmaakt) en de webinar serie Klimaat van alle kanten.

Credits foto Ekaterina Volkova

 

Climate Narratives: Art, Science and Climate: Aiming for Impact

How might scientific institutions increase the impact of their research and what is the role of artists and creatives in this science-policy interface? 

The latest reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) underscore the urgency of taking ambitious action to secure a liveable future. In light of this the KNAW and NWO have initiated the Klimaat Instituut Nederland (KIN), a hybrid organization of twelve institutions with the goal of moving beyond the boundaries of current science practice in order to support and coordinate Dutch climate research for more effective policy.

Initiated by the Society of Arts this session of Climate Narratives explores steps in art-science collaborations, specifically in light of the newly-established Klimaat Instituut Nederland (KIN). 

With:

  • Artists Ekaterina Volkova and Julien Thomas
  • Artist/filmmaker Daniel Frota de Abreu
  • Liesbeth van der Grift (member of The Young Academy and Professor of International History and the Environment)
  • Detlef van Vuuren (senior researcher at the PBL and IPCC co-author), and others

Moderation by Jeff Diamanti (Assistant Professor of Environmental Humanities).  

Programme

6.30 p.m. - Registration

7.00 p.m. - Welcome by Liesbeth Bik on arts-scientific collaborations

7.10 p.m. - Reflection by Liesbeth van de Grift on the potential of arts-scientific collaborations in Dutch climate initiatives. What is needed? How can we forge collaborations, set preconditions and stimulate change?

7.25 p.m. - Screening and discussion of the short film When Objectivity Backfires by Daniel Frota de Abreu

7.50 p.m. - Reflection on Future Manual for Future Models with Julien Thomas, Ekaterina Volkova and Detlef van Vuuren, moderated by Jeff Diamanti

8.20 p.m. - Discussion with panel and audience, moderated by Jeff Diamanti

9.00 p.m. - End/drinks

10.00 p.m. - Closing Trippenhuis

About the series Climate Narratives

This event is part of the series Climate Narratives which engage with new imaginations and perspectives of the climate crisis. The series is designed to create alliances between art and science to foster opportunities to inform, speculate, and create affective and effective narratives and imaginaries for climate action. Climate Narratives brings together artists and scientists from the Society of Arts, The Young Academy and KNAW with artists and scientists outside these institutions. Climate Narratives was initiated by the Society of Arts, as a response to the KNAW's Climate Sounding Board (of which the Society of Arts is a member) and the webinar series Climate from All Sides. 

Cookie-instellingen