Mingler Live - Meet your Match

Begin

23-11-2023 om 19:00

Einde

23-11-2023 om 22:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Vier de synergie tussen kunstenaars en academici tijdens Mingler Live! Een samenwerking die beide werelden echt kan verrijken. Nieuwsgierig naar de voordelen van deze fusie of wil je nieuwe verbindingen verkennen? Dat kan tijdens Mingler Live.

English below 
 

Winnaars Mingler Scholarship 2023   

De avond wordt geopend door kunstenaar/ontwerper Pei-Ying Lin en wetenschapper Yi-Ching Huang, winnaars van de Mingler Scholarship 2023. Lin en Huang onderzoeken hoe zij AI-modellen kunnen vatten in een modern bestiarium, waarin zij de modellen benaderen als onbekende organismes. Hiervan maken zij een interactieve ‘veldgids’ die in maart 2024 verschijnt.

Ontmoet jouw match

De avond bevat drie rondes slow dating van ieder twintig minuten: kunstenaars en wetenschappers ontdekken samen welke raakvlakken er zijn of welke fascinatie voor vraagstukken ze delen. Wat spreekt jou aan en of doet verlangen naar meer informatie of een samenwerking?

Elk stel krijgt de kans om ter plekke een concept voor een samenwerking uit te werken. Het meest innovatieve en fantasierijke idee ontvangt een speciale beloning. 

Praktische informatie 

Meld je hier aan

Datum: 23 november 2023 
Tijd: 19-22 uur
Locatie: Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.

De voertaal tijdens de avond zal Engels zijn.

Programma

  • 19:00 | Spotlightpresentatie Pei-Ying en Yi-Ching Huang (Minger Scholarship 2023) 
  • 19:15 | Ontmoet jouw match – slowdating (3 rondes)
  • 21:00 | Borrel 
  • 22:00 | Einde programma 

Over het Mingler Netwerk 

Mingler Live vindt één keer per jaar plaats met als doel wetenschappers en kunstenaars met elkaar in contact te brengen en geïnspireerd te raken door elkaars onderzoek en ervaringen.

Momenteel zijn er zo'n 289 Minglers afkomstig van De Jonge Akademie, Akademie van Kunsten, KNAW, Rijksakademie, Letterenfonds, ArtScience Honours Programme, Artist in Residence Fellows van het Netherlands Institute of Advanced Studies (NIAS), het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) en nog veel meer.

Contact

Voor vragen, neem contact op met Sijmen Wals via sijmen.wals@knaw.nl

 


Mingler Live - Meet your match 

Celebrate the synergy between artists and academics during Mingler Live! A collaboration that can really enrich both worlds. Curious about the benefits of this fusion or do you want to explore new connections? This is possible during Mingler Live.
 

2023 Mingler Scholarship Winners

The evening will be opened by artist/designer Pei-Ying Lin and scientist Yi-Ching Huang, winners of the Mingler Scholarship 2023. Lin and Huang investigate how they can capture AI models in a modern bestiary, in which they approach the models as unknown organisms. They will turn this into an interactive 'field guide' that will be published in March 2024.

Meet your match

The evening includes three rounds of slow dating of twenty minutes each: artists and scientists discover together what common ground there is or what fascination for issues they share. What appeals to you and/or makes you want more information or collaboration?

Each couple is given the opportunity to develop a concept for a collaboration on the spot. The most innovative and imaginative idea will receive a special reward.

Practical information

Sign up here

Date: November 23, 2023
Time: 7-10 p.m.
Location: Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.

This event will be in English.

Programme

  • 7 p.m.| Spotlight presentation Pei-Ying and Yi-Ching Huang (Minger Scholarship 2023)
  • 7.15 p.m. | Meet your match – slow dating (3 rounds)
  • 9 p.m. | Drinks
  • 10 p.m. | End of event 

About the Mingler Network

Mingler Live takes place once a year with the aim of connecting scientists and artists and becoming inspired by each other's research and experiences.

There are currently approximately 289 Minglers from The Young Academy, Academy of Arts, KNAW, Rijksakademie, Letterenfonds, ArtScience Honors Programme, Artist in Residence Fellows of the Netherlands Institute of Advanced Studies (NIAS), the Royal Netherlands Institute in Rome ( KNIR) and much more.

Contact

For questions, please contact Sijmen Wals at sijmen.wals@knaw.nl

Header image: RAAAF en Barbara Visser, The End of Sitting (2014), Installation view Looiersgracht 60.

Cookie-instellingen