Ruimtelijke Ordening van NU - Groene Metropoolregio

Eliza Jordaan 29-02-2024 984 keer bekeken 0 reacties

Begin

03-04-2024 om 19:30

Einde

03-04-2024 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Na drie succesvolle edities reist het project ‘Ruimtelijke Ordening van Nu’ verder door het land, naar de Groene Metropoolregio. In deze vierde editie praten wetenschappers, ontwerpers en bestuurders over de toekomst van deze regio op de campus van Wageningen Universiteit en Research.

Arnhem, Nijmegen, Wageningen 

De Groene Metropoolregio wordt gevormd door Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Zij staat voor een complexe puzzel: hoe worden in de toekomst de belangen van zowel ecologie, landbouw en energie, wooncapaciteit als watermanagement behartigd?
 
Het gebied staat onder druk door klimaatverandering (stijgend waterpeil, energietransitie), groeiend inwonertal en de wens een gezonde bodem en natuur te behouden.
 

Zo zijn de laaggelegen rivierengebieden in toenemende mate kwetsbaar voor wateroverlast en kampen de hooggelegen gebieden van de stuwwallen in toenemende mate met droogte en verlies aan biodiversiteit.

Ruimtelijke ordening in de Groene Metropoolregio

In Wageningen gaan bestuurders, wetenschappers en ontwerpers in gesprek over een duurzame toekomst, een haalbare aanpak en de benodigde middelen. Welke partners zijn er nodig? Hoe komen we tot uitvoerbare plannen? Welke bijdrage kunnen wetenschap en onderzoek leveren aan oplossingen in de ruimtelijke ordening?

De reeks Ruimtelijke Ordening van NU, onder leiding van stedenbouwkundige Riek Bakker, wordt gedreven door daadkracht en de wil om aan de slag te gaan. Het aanpakken van de uitdagingen rondom ruimtelijke ordening is hard nodig en die urgentie drijft het project.

Drie visies: lokaal, regionaal, nationaal

Tijdens deze editie vormen drie ruimtelijke visies de rode draad. Deze drie visies vertalen het leidende principe ‘bodem en water sturend’ naar een verre toekomst. Dit principe gaat over het waarborgen van de gezondheid van het Nederlandse water en de bodem. 

Vanuit de visie voor heel Nederland in 2120 (NL2120) zijn deze principes vertaald naar de regio (Welkom in de toekomst! : Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen), en als voorbeeld van een stad over 100 jaar (Nederlandse stad over 100 jaar), naar de stad Arnhem die zowel in het rivierengebied alsook op de stuwwal ligt. 

Programma 

Het volledige programma met sprekers volgt binnenkort.

Praktische informatie

Datum: 3 april 2024 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur 
Locatie: Omnia Auditorium (Wageningen Campus), Hoge Steeg 2, Wageningen

Aanwezig zijn in Wageningen? Meld je aan via onderstaande link: 

Aanmelden 

Deze bijeenkomst is ook online te bekijken via een livestream.


Samenwerking 

Ruimtelijke Ordening van NU in Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een initiatief van Akademie van Kunsten en Nieuwe Instituut. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met stichting CASA en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Wageningen Universiteit en Research.

Verdieping: over deze reeks 

Meer informatie over de reeks Ruimtelijke Ordening van NU staat hier.

Of lees dit interview in de Volkskrant, waarin initiatiefnemer en stedenbouwkundige Riek Bakker vertelt over de urgentie en het belang van ruimtelijke ordening.

Riek Bakker aan het woord tijdens event Ruimtelijke Ordening Eidhoven

Riek Bakker (rechts) aan het woord tijdens Ruimtelijke Ordening van NU #3 in Eindhoven, februari 2024. Foto Bart Gijselhart. 

Beeld header: Impressie van Steden en Mobiliteit in de Groene Metropoolregio door Martine van Mourik en Pasha Vredenbregt. 

Cookie-instellingen