Welke rol speelt kunst in oorlogstijd?

12-04-2022

Begin

25-04-2022 om 13:30

Einde

25-04-2022 om 17:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Welke rol kan kunst spelen in de oorlog in Oekraïne? Wat kunnen kunstenaars betekenen in deze intens onrechtvaardige en gewelddadige oorlog? Tijdens deze werkmiddag gaan leden van de Akademie van Kunsten in op vragen, inspiratiebronnen en werk die betrekking hebben op de oorlog in Oekraïne.

Als de Oekraïense violist Illia Bondarenko vanuit een schuilkelder in Kiev een Oekraïense volksmelodie inzet en die live op Youtube streamt, spelen 94 violisten uit 29 landen met hem mee.  Onder hen zijn topviolisten van onder andere het London Symphony Orchestra en Tokyo Symphony Orchestra. 

Muziek kan een rol spelen bij het houden van moed en het bevestigen van verbondenheid in oorlogstijd, net zoals andere kunstvormen dat kunnen doen. Symbolen en verhalen die voortkomen uit de eigen cultuur kunnen houvast geven. Met het maken van muziek en andere kunstvormen tonen oorlogsslachtoffers hun waardigheid. Ze scheppen een beeld van virtuoze, kwetsbare en weerbare mensen.

Vragen

Tijdens deze werkmiddag gaan leden van de Akademie van Kunsten in op vragen, inspiratiebronnen en werk die betrekking hebben op de oorlog in Oekraïne. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat is de rol van kunst in tijden waarin mensen letterlijk in levensgevaar zijn?
  • Welke rol kan kunst nog meer spelen in de oorlog in Oekraïne? 
  • Wat kunnen kunstenaars in Nederland, Europa en de wereld betekenen bij deze intens onrechtvaardige en gewelddadige oorlog?
  • Hoe kunnen we niet alleen onze afschuw en boosheid uitspreken, maar ook complexe emoties delen?
  • Hoe helpen kunstenaars ons waarnemingsvermogen?
  • En hoe kunnen de inzichten en kennis uit de kunstpraktijk hun weg vinden naar plekken waar beslissingen worden genomen, zoals de politiek en mainstream media?  

Aanmelden

Aanmelden

Programma

De werkmiddag is openbaar en specifiek bedoeld voor kunstenaars uit alle artistieke disciplines, vertegenwoordigers van kunstinstellingen en van beleidsorganen in de kunst- en cultuursector. De bijeenkomst bestaat uit een werksessie waarin de deelnemers kennis en kunde uitwisselen, met als doel vragen en aandachtspunten te destilleren die tijdens vervolgbijeenkomsten aan de orde komen. 

De werkmiddag start om 13.30 uur met inloop vanaf 13.00 uur. Merlijn Twaalfhoven en Liesbeth Bik zullen de werksessie begeleiden. Met medewerking van:

13:30

Opening door Liesbeth Bik en Merlijn Twaalfhoven

13:40

Rikko Voorberg over hoe we vluchtelingen zien en nabijheid scheppen met de nood van een vreemdeling 

14:00

Vragen

14:10

Oleksiy Radynski over achtergrond, geschiedenis en narratieven omtrent de oorlog

14:30

Vragen

14:40

Metahaven / Daniel van der Velden

15:00

Vragen

15:10

Pauze

15:30

Ellen Rutten over een Europese Universiteit voor vluchtelingen

15:50

Vragen

16:00

Riek Bakker: hoe kunnen we meewerken aan opbouw en bedrijven, overheid, kunstenaars en architecten activeren?

16:20

Vragen

16:30

Merlijn Twaalfhoven met muziek over de kracht van tandeloos zijn in een wereld van geweld en onderdrukking. Met filmfragmenten uit projecten in Syrië, Palestina.

17:00

Afsluiting door Merlijn Twaalfhoven

Cookie-instellingen