European Alliances of Academies: Contested Histories, Shared Futures

02-06-2022

Begin

28-06-2022 om 04:00

Einde

29-06-2022 om 04:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

KNAW, Trippenhuis Building, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

From Tuesday 28 June 28 till Wednesday 29 June, the third conference of the European Alliance of Academies will take place at the Trippenhuis in Amsterdam. The European Alliance is a transnational network that advocates for the freedom of the arts.

Dutch below/Nederlands onder

This conference will focus on the many ways in which cultural institutions deal with their troubled, if not to say controversial histories.

How do institutions deal with the broad wish to investigate their own pasts? What does this mean, for instance, for the name of an art institution? What are the consequences for collections? In what way do artists give new meaning to controversial monuments in public space? And, what can we learn from their activities in regards to other domains of society?

Over the course of two days artists, writers, curators and policy makers will shed light on these and many other questions. The aim of the meeting is to think about a shared future for Europe.

Registration

This meeting can also be followed online. You will receive more information about this after registration.

Register

Programme

Tuesday,  28 June, 3.30 - 8.15 p.m.

3.30 - 4.00 p.m. Welcome with coffee and tea

4.00 - 7.15 p.m. Opening followed by Panel 1 and Panel 2 (including break)

Opening by: Liesbeth Bik, Chair, Society of Arts & Jeanine Meerapfel, president Akademie der Künste, Berlin

Panel 1: Contested Institutions: Making the Past Productive
Over the past few years, cultural institutions have, partly under the influence of public opinion and partly out of own desire, started to critically assess their own histories. Sometimes this concerns a location or a building, but at other times this focuses on the collection or even the name of an institution. The speakers in this panel will share the ways in which they have tried to make the past productive:
•    Charles Esche, director of the Van Abbemuseum
•    Wendelien van Oldenborgh, visual artists and member of the Society of Arts
•    Paul Spies, director of the Stadtmuseum Berlin en chief curator at the Humboldt Forum, Berlin

Panel 2: Contested Monuments: How to Deal with Controversial Monuments in Public Space?
Debates on a controversial past do not only take place around cultural institutions, monuments in public space can lead to lively debate as well. Sometimes this leads to a statue being taken down, sometimes a counter monument is put into place, and sometimes this leads to entirely new interventions. The five artists on this panel will present examples of how they in their practice deal with controversial monuments in public space:

  • Andreja Kulunčić, visual artist (Croatia)
  • Amina Menia, visual artist (Algeria)
  • RAAAF, experimental studio operating at the crossroads of visual art, architecture and academic philosophy (Netherlands)
  • Joanna Rajkowska, visual artist (Poland)
  • Fernando Sánchez Castillo, visual artist (Spain)

Moderation: Bruno Alves de Almeida, curator and architect

7.15 - 8.15 p.m. Drinks reception

Wednesday 29 June,  1.45 - 4.30 p.m.

1.45 - 2.00 p.m. Welcome with coffee and tea

2.00 - 3.30 p.m. Lecture ‘The War in Ukraine and the Future of European Memory'

Panel 3: The War in Ukraine and the Future of European Memory
In the first place, the war in Urkaine forms a deep tragedy for the citizens of this European nation. Not only are numerous people being killed or wounded, and buildings being demolished, memory and the future of commemoration in Europe is at stake as well. Statues and cultural objects are being wrapped up in order to protect them from devastation. Other monuments are being removed as they refer to a past that one no longer wants to see as shared. New forms of commemoration will eventually take shape. In this final lecture, the speaker will shed light on the current situation in Ukraine and its relevance for the future of European Memory:
•    Vasyl Cherepanyn, director Visual Culture Research Center, Kyiv

Moderation: Maria Hlavajova, General and Artistic Director of BAK

3.30 - 4.30 p.m. Drinks reception

Livestream

Livestream on YouTube: https://youtu.be/fMsBs3QJPw0 

Organisation

An event by the European Alliance of Academies initiated and organised by the Society of Arts and the Akademie der Künste, Berlin.

 

Contested Histories, Shared Futures

Op dinsdag 28 en woensdag 29 juni vindt de derde conferentie van de European Alliance of Academies plaats. De European Alliance maakt zich sterk voor de vrijheid van de kunsten in Europa. Dit jaar staat de conferentie in het teken van de omgang met het verleden dat voor menig instelling problematisch zo niet omstreden blijkt te zijn. Hoe gaan culturele instellingen om met de breed geuite wens de eigen geschiedenis tegen het licht te houden? Wat betekent dit voor de naam van een kunstinstituut? En wat zijn de consequenties voor collecties? Hoe geven kunstenaars omstreden monumenten in de publieke ruimte opnieuw betekenis? Wat kunnen we daarvan leren met betrekking tot andere maatschappelijke sectoren?

Verspreid over twee dagen zullen kunstenaars, schrijvers, curatoren en beleidsmakers antwoord geven op deze en nog vele andere vragen. Doel is om na te denken over de gezamenlijke toekomst van Europa.

Aanmelden

Aanmelden

U kunt de bijeenkomst ook online volgen. Meer hierover ontvangt nu aanmelding.

Programma

Dinsdag 28 juni 15.30 -20.15 uur

15.30 - 16.00 uur Ontvangst met koffie en thee

16.00 uur Welkom door Liesbeth Bik, voorzitter Akademie van Kunsten & Jeanine Meerapfel, president Akademie der Künste, Berlijn

Panel 1: Contested Institutions: Making the Past Productive
De afgelopen jaren zijn cultuurinstellingen deels onder druk vanuit de publieke opinie, deels uit eigen beweging, kritisch gaan kijken naar de eigen geschiedenis. Daarbij kan het gaan om de geschiedenis van een gebouw, een locatie, maar ook van een collectie of zelfs de naam van een instelling. In dit panel lichten drie sprekers toe hoe zij vanuit hun praktijk de geschiedenis productief proberen te maken:
•    Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum
•    Wendelien van Oldenborgh, beeldend kunstenaar en lid van de Akademie van Kunsten
•    Paul Spies, directeur van het Stadtmuseum Berlin en hoofdcurator bij het Humboldt Forum te Berlijn

Pauze

Panel 2: Contested Monuments: How to Deal with Controversial Monuments in Public Space?
Niet alleen cultuurinstellingen vormen brandpunten van discussies over het verleden. Ook voor monumenten in de publieke ruimte geldt dat ze vaak tot verhit debat leiden. Soms leidt dit ertoe dat een beeld van z’n sokkel wordt getrokken, soms wordt een counter monument opgericht en soms leidt het tot geheel andere interventies. De vijf kunstenaars in dit panel geven vanuit hun eigen praktijk voorbeelden van hoe om te gaan met omstreden monumenten in de publieke ruimte:  

  • Andreja Kulunčić, beeldend kunstenaar (Kroatië)
  • Amina Menia, beeldend kunstenaar (Algerije)
  • RAAAF, experimentele studio op het snijvlak van beeldende kunst, experimentele architectuur en academische filosofie (Nederland)
  • Joanna Rajkowska, beeldend kunstenaar (Polen)
  • Fernando Sánchez Castillo, beeldend kunstenaar (Spanje)

Moderator: Bruno Alves de Almeida, curator en architect

19.15 - 20.15 uur Borrel en receptie

Woensdag 29 juni, 13.45 -16.30 uur

13.45 - 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur Panel 3: The War in Ukraine and the Future of European Memory
De oorlog in Oekraïne vormt in de eerste plaats een diepe tragedie voor de burgers van dit Europese land. Niet alleen vallen er talloze doden en gewonden, raken gebouwen onherroepelijk beschadigd, ook heeft de oorlog invloed op de huidige én toekomstige herinnering van Europa. Standbeelden en culturele objecten worden ingepakt om ze te beschermen tegen destructie. Andere monumenten worden verwijderd omdat ze refereren aan een verleden dat men niet langer als gedeeld wil zien. Ook zullen er, als de oorlog ooit ten einde komt, nieuwe vormen van culturele herinnering worden opgericht. In deze afsluitende lezing gaat de spreker in op de huidige situatie en de toekomst van herinnering in Europa:
•    Vasyl Cherepanyn, directeur Visual Culture Research Center, Kyiv

Moderator: Maria Hlavajova, Algemeen en Artistiek directeur van BAK

15.30 - 16.30 uur Afsluitende borrel

Dit programma is terug te kijken op YouTube:  https://youtu.be/fMsBs3QJPw0 

Cookie-instellingen