Uit de Kunst: patricia kaersenhout

08-08-2022

Begin

30-09-2022 om 19:30

Einde

30-09-2022 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Een dekoloniaal leven; wat betekent dat? Beeldend kunstenaar patricia kaersenhout gaat in op de rol van geschiedenissen van slavernij en kolonialisme in haar werk en in relatie tot de samenleving.

Terugkijken

Deze lezing is terug te kijken op het YouTube-kanaal van de KNAW: https://youtu.be/jOUa8f_oWs8 

Over de lezing

Beeldend kunstenaar patricia kaersenhout is sinds 2021 lid van de Akademie van Kunsten. In deze Uit de Kunst-lezing gaat zij in op onze verhouding tot geschiedenissen van trans-Atlantische slavernij en Europees kolonialisme. Dit doet zij aan de hand van recente werken, zoals ‘While we were Kings and Queens’ (2020) en ‘Guess Who’s coming to Dinner Too’ (2019). Een aantal van haar werken hebben een performatief aspect: kaersenhout vraagt het publiek om niet alleen te kijken, maar om zich actief te verbinden met het verdriet uit het verleden.

In het werk ‘While we were Kings and Queens’ (2020) presenteert zij portretten van koninklijk geklede zwarte mensen, gedrukt op pagina’s van een boek over de verlichting. Ernaast hangen teksten van slavenhouder Willy Lynch uit 1712, waarin hij zijn methodes om slaven te onderdrukken propageert. Kaersenhout geeft de bezoeker de opdracht om de tekst met aandacht te lezen en tijdens het lezen alert te zijn op signalen van het lichaam. Geeft het lichaam een negatief signaal af, dan is dit het moment op een spijker te pakken en in de tekst te hameren, precies in het woord dat aanleiding gaf voor de reactie.

Aan de muur hangt een portret met daarnaast een tekst waarin spijkers zijn geslagen. Ernaast een toelichtende tekst en een hamer.
While we were Kings and Queens (2020). Foto: Raisa Galofre

Hierover zegt ze: ‘Ik vraag je om de pijn te voelen en daarop te reageren. Zo ontstaat een collectieve handeling die nazaten van slachtoffers en daders verbindt. We erkennen de geschiedenis en de pijn. En we hameren letterlijk het negatieve weg. Op deze wijze kunnen we mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengen en een collectieve geschiedenis van pijn en destructie erkennen. En na erkenning ontstaat er ruimte voor reparations.'

Het activeren van bewustwording en verbinding is ook belangrijk in ‘Guess Who’s coming to Dinner Too’. In 2019 maakte kaersenhout deze monumentale installatie in De Appel waarmee zij vrouwen eert die tegen patriarchaat en kolonialisme streden en strijden. Bij de verkoop van het werk leverde zij een 50 pagina’s tellend protocol, waarin zij stelt dat het werk alleen getoond kan worden als het ook geactiveerd wordt, door gemarginaliseerde groepen te benaderen en te betrekken. Ze licht toe: ‘Het werk ontwikkelt zich door, doordat deze groepen bijvoorbeeld doorborduren aan de tafellopers.’

Een tafelopstelling in een driehoek. Op de tafel liggen geborduurde lopers en staan objecten en beeldjes. Onder de tafelopstelling ligt een blauw kleed, ook driehoekig.
Guess Who’s coming to Dinner Too (2019). Foto: Tarona Leonora

Tijdens de Uit de kunst-lezing gaat patricia kaersenhout dieper in op verschillende werken en de verbindende thematiek en haar ambities: “Ik hoop dat het ongemak, de verwarring en andere emoties die het werk oproept, worden omgezet in een positieve energie die de verbeelding activeert. We hebben onze verbeeldingskracht meer dan ooit nodig om een betere wereld te creëren.”

Programma

19.30 uur Programma in de zaal:
- Lezing door patricia kaersenhout
- Nagesprek o.l.v. Lisenne Delgado
Ook het publiek krijgt de gelegenheid om te reageren of vragen te stellen.
21.00 uur Einde zaalprogramma en gelegenheid om in de foyer na te praten met een drankje.
22.00 uur Einde

Praktische informatie

Datum: vrijdag 30 september 2022 van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
Locatie: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Nadere informatie: annelies.ten.have@knaw.nl

Beeld: patricia kaersenhout (foto: Aatjan Renders)

Op verzoek van de kunstenaar wordt haar naam niet met hoofdletters geschreven.

Cookie-instellingen