De toekomst van de ruimtelijke ordening: Louise O. Fresco over ruimte, voedsel en klimaat

15-08-2022

Begin

13-09-2022 om 19:30

Einde

13-09-2022 om 20:45

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Wat hebben we aan ruimte nodig om mensen van voedsel te voorzien? Stedenbouwkundige Riek Bakker en journalist Margreet Fogteloo gaan op 13 september in gesprek met wetenschapper en publicist Louise O. Fresco.

Riek Bakker: ‘Louise O. Fresco heeft als wetenschapper een waanzinnige carrière in de relatie tussen voedsel, klimaat en landschap. Hoe kijkt zij naar de voedselproductie en de ruimte die we daarvoor nodig hebben? Welke concepten zijn daarvoor? En hoe krijgen we mensen daarin mee? Eerlijk gezegd ben ik ook benieuwd of ze denkt dat het nog kan, de verandering inzetten. Of zijn we eigenlijk al te laat?’

Deze avond is de laatste in de reeks ‘De toekomst van de ruimtelijke ordening’. Met deze reeks vraagt de Akademie van Kunsten aandacht voor de opgaves waar we in Nederland voor staan op het gebied van klimaat, woningbouw en ruimtelijke ordening. Met het samenbrengen van perspectieven willen we politiek en bestuur inspireren en activeren.

De reeks is een initiatief van Riek Bakker, stedenbouwkundige en sinds 2019 lid van de Akademie van Kunsten. Op 10 maart 2022 gaf zij zelf de aftrap voor deze reeks (kijk hier de lezing terug). Daarna kwamen achtereenvolgens Adriaan Geuze, Patrick van der Klooster en Arna Mačkić aan het woord over het landschap, de ambities in de woningbouw en de rol van de architect. Op 13 september staat in het gesprek met Louise O.Fresco de relatie tussen ruimte, voedsel en klimaat centraal.

Over Louise O. Fresco

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco was tot 1 juni 2022 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en hoogleraar aan dezelfde instelling. Onlangs nam zij na acht jaar afscheid.  Louise O. Fresco is lid van in totaal zeven academies van wetenschappen waaronder de KNAW, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en buitenlands lid van de Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in Stockholm. Zij bekleedt een groot aantal nevenfuncties waaronder 15 jaar bij de VN en vele multilaterale programma’s, met speciale aandacht voor wetenschappelijke innovaties ten behoeve van gezonde, duurzame voedselproductie. Gedurende haar hele carrière heeft zij veel gereisd en daardoor een enorme diversiteit aan landschappen, culturen en mensen mogen ervaren waardoor haar begrip is gevormd van hoe mensen veranderen, maar ook hoe zij zich aanpassen aan de dynamiek van onze planeet.

Louise Fresco in een stal met koeien op een boerderij.

In 2013 werd de 6-delige televisieserie Fresco’s Paradijs uitgezonden. In de serie neemt Louise Fresco de kijker mee naar allerlei plekken op de wereld waar op het gebied van landbouw en voedsel hoopvolle ontdekkingen gedaan worden. Kunst speelt een belangrijke rol in het leven van Louise O. Fresco. In 2014 verscheen het boek Kruisbestuiving, over kunst, wetenschap en het leven van haar hand. In 2021 verscheen haar eerste historische roman De Plantenjager uit Leningrad, een verhaal over wetenschap en politiek aan de hand van het leven van de jonge Russische plantkundige Nikolaj Vavilov. Louise O. Fresco is tevens columnist en schrijver. Lees meer

Praktische informatie

Datum: dinsdag 13 september 2022 van 19.30 tot 20.45 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Nadere informatie: 
annelies.ten.have@knaw.nl

Programma

19.30 uur Welkom en inleiding door Riek Bakker
19.45 uur Gesprek met Louise O. Fresco en Riek Bakker onder leiding van Margreet Fogteloo

20.20 uur Discussie
20.45 uur Einde

Aanmelden

De aanmelding voor deze bijeenkomst is gesloten.

Foto 1 (portret Louise O. Fresco): Jeroen Hofman
Foto 2 (Louise O. Fresco in koeienstal): Marjoleine Boonstra

Cookie-instellingen