Mountains and Molehills Symposium

26-10-2022

Begin

02-12-2022 om 10:00

Einde

02-12-2022 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Wat moeten we bewaren, wat weggooien, hoe kunnen we onthouden? Een verkenning op het snijvlak van theorie en praktijk in de kunsten, de film en aanverwante terreinen. Georganiseerd ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Fiona Tan - Mountains and Molehills' in Eye Filmmuseum.

For English, see below

Wat moeten we bewaren, wat weggooien, hoe kunnen we onthouden? Wat te doen met historische archieven in het post-internet-, post-koloniale, postmoderne tijdperk? Hoe kunnen we onze verhouding tot technologie en 'lens-based' beelden opnieuw invullen en herijken? Wat is precies de relatie tussen beeld, taal en perceptie als we naar de natuur kijken? Neemt het museum de plaats in van de arthousebioscoop, en zo ja, is dat dan iets om toe te juichen?

Aanmelden

Dit eendaagse symposium is opgebouwd rondom drie sessies, waarin op het snijvlak van theorie en praktijk gekeken wordt naar kunst, film en nog veel meer. Bij het symposium staan thema's centraal die op dit moment zeer actueel zijn; onderwerpen die boven verschillende disciplines en vermeende tegenstellingen kunnen uitstijgen: kunst versus wetenschap, theorie versus praktijk, fysiek versus immaterieel. Tijdens de dag zal er voldoende ruimte zijn voor discussie, inspiratie en uitwisseling.

Sprekers

 • Erika Balsom (King's College London), docent filmstudies
 • Rosa Barba, kunstenaar, Berlijn
 • Sophie Berrebi (UvA), auteur, curator, kunsthistoricus
 • Christa Blümlinger (Université Paris-8), hoogleraar film- en audiovisuele studies
 • Douwe Draaisma (RUG), hoogleraar geschiedenis van de psychologie
 • Hanneke Grootenboer (Radboud Universiteit), hoogleraar kunstgeschiedenis
 • Patricia Pisters (UvA), hoogleraar mediastudies
 • Elizabeth Price, kunstenaar, Londen
 • Clarisa Sánchez Gutiérrez (UvA), hoogleraar AI and Health
 • Fiona Tan, kunstenaar, Amsterdam
 • Siegfried Zielinski (Universität der Künste, Berlijn), em. hoogleraar archeologie & variantologie van kunst en media.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 2 december 2022
Tijd: 10.00 – 17.00 uur (koffie en thee vanaf 9.30 uur)
Locatie: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voertaal: Engels
Toegang: gratis, vooraf aanmelden via onderstaande link:

Aanmelden

Programma

Vanaf 9.30 Koffie en thee

10.00 - 12.15 Sessie 1: Archive – image and memory
Wat moeten we bewaren, wat weggooien, hoe kunnen we onthouden? Hoe behoud je iets dat per definitie vergankelijk is? Hoe kan een archief functioneren als manifestitatie van een cultureel geheugen?
Met Douwe Draaisma, Hanneke Grootenboer, Elizabeth Price en Fiona Tan.

12.15 - 13.15 Pauze (lunch niet inbegrepen; op loopafstand vindt u verschillende gelegenheden om te lunchen, ook kunt u uw eigen lunch meebrengen)

13.15 - 15.10 Sessie 2: Boundaries and border crossings
Hoe moeten we onze verhouding met technologie en lens-based beelden heronderzoeken en herdefiniëren? Is het mogelijk om vast te stellen hoe mediatechnologie de contouren van kunst en cinema heeft veranderd? Neemt het museum de rol van de arthousebioscoop over en is dat een positieve ontwikkeling?
Met Christa Blümlinger, Clarisa Sánchez Gutiérrez, Siegfried Zielinski en Patricia Pisters.

15.10 - 15.30 Koffiepauze

15.30 - 16.35 Sessie 3: Surveying the scene
Kijkend naar de relatie van de mensheid met natuur door beelden van het landschap in film en fotografie. De documentaire ontwikkeling in de fotografie versus de ruimtelijke ontwikkeling in urban studies en sociologie. Is de erfenis van romantiek in deze huidige tijd van milieucrisis helpend of hinderlijk?
Met Erika Balsom, Rosa Barba, Fiona Tan en Sophie Berrebi.

16.35 - 17.00 Vragen uit het publiek en afsluiting

17.00 Drankjes
                             

Gerelateerde evenementen bij Eye Filmmuseum

Zie voor meer informatie: website Eye 

Filmavond: 1 december om 19.15 uur in Cinema 3, Eye Filmmuseum

Op de vooravond van het symposium vertoont Eye Filmmuseum audiovisuele werken van deelnemende kunstenaars en filmmakers, onder wie Rosa Barba, Elizabeth Price, John Akomfrah en Fiona Tan. Meer informatie over het programma

Tentoonstelling Fiona Tan – Mountains and Molehills, Eye Filmmuseum, tot 8 januari 2023

De film- en video-installaties van kunstenaar en filmmaker Fiona Tan (1966, Indonesië) gaan over noties van individuele en collectieve identiteit in een wereld die steeds meer gevormd wordt door een mondiale cultuur en over de geschiedenissen en reizen die hieraan ten grondslag liggen. De tentoonstelling dient als uitgangspunt voor het symposium en de vertoning van de audiovisuele werken. Meer informatie over de tentoonstelling 

Beeld: Fiona Tan, still, Gray Glass (2022)

 

Information in English:

Mountains and Molehills Symposium

What to keep, what to discard, how to remember? An exploration of transitional areas of theory and practice in the fiels of art, film and beyond, organized by the Akademie van Kunsten on the occasion of the exhibition 'Fiona Tan - Mountains and Molehills' at Eye.

What to keep, what to discard, how to remember? What to do with historical archives in the post-internet, post-colonial, postmodern era? How to re-examine and redefine our relationship to technology and to lens-based images? What exactly is the relationship between image, language and perception when looking at nature? Is the museum taking the place of arthouse cinema and is this a good thing?

Register

Structured around three sessions this one-day symposium will explore transitional areas of theory and practice in the fields of art, film and beyond. Subject matter for this symposium centres around themes which we feel are crucial to address today; topics which have the potential to reach out across different disciplines and supposed oppositions: art versus science, theory versus practice, physical versus immaterial. Throughout the day there will be opportunity to share, exchange, discuss and inspire.

Featuring:

 • Erika Balsom (King’s College London), Reader in Film Studies
 • Rosa Barba, artist, Berlin
 • Sophie Berrebi (UvA), author, curator, art historian
 • Christa Blümlinger (Université Paris-8), Professor of cinema and audiovisual studies
 • Douwe Draaisma (RUG), Professor in the history of psychology
 • Hanneke Grootenboer (Radboud Universiteit), Professor of art history
 • Patricia Pisters (UvA), Professor of media studies
 • Elizabeth Price, artist, London
 • Clarisa Sánchez Gutiérrez (UvA), Professor AI and Health
 • Fiona Tan, artist, Amsterdam
 • Siegfried Zielinski, (Univ. of the Arts, Berlin), Professor em. for Archaeology & Variantology of the Arts & Media.

Practical information

Date: 2 December 2022, 10 a.m. - 5 p.m.
Venue: The Trippenhuis Building (KNAW), Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Language: English
Entrance is free, registration is required.

Register 

Programme

From 9.30 Coffee and tea

10.00 - 12.15 Session 1: Archive – image and memory
What to keep, what to discard, how to remember? How do you preserve something that is by definition ephemeral? How can any archive best function as an external manifestation of cultural memory?
With Douwe Draaisma, Hanneke Grootenboer, Elizabeth Price and Fiona Tan.

12.15 - 13.15 Lunch break (lunch is not included, there are various cafes and restaurants within walking distance where you can have lunch, or you can bring your own)

13.15 - 15.10 Session 2: Boundaries and border crossings
How to re-examine and redefine our relationship to technology and to lens-based images? Is it possible to define how media technology has changed the shape of art and cinema? Is the museum taking the place of  arthouse cinema and is this a good thing?
With Christa Blümlinger, Erika Balsom, Clarisa Sánchez Gutiérrez, Siegfried Zielinski and Patricia Pisters.

15.10 - 15.30 Coffee break

15.30 - 16.35 Session 3: Surveying the scene
Looking into humankind’s relationship to nature through images of landscape in film and photography. The documentary turn in photography vs. the spatial turn in urban studies and sociology. Is the legacy of Romanticism in the current time of environmental crisis a help or a hindrance?
With Erika Balsom, Rosa Barba, Fiona Tan and Sophie Berrebi.

16.35 - 17.00 Audience questions, closing remarks

17.00 Drinks

Related events at Eye Filmmuseum:

More information at website Eye Filmmuseum.

Cinema Screening

1 December at 7.15 p.m. in Cinema 3, Eye Filmmuseum
In the evening prior to the symposium Eye Filmmuseum will host a cinema screening of audiovisual works by participating artists and filmmakers including Rosa Barba, Elizabeth Price, John Akomfrah, Fiona Tan. More information about the film screening at Eye

Exhibition Mountains and Molehills

Until 8 January 2023: Exhibition Fiona Tan
Mountains and Molehills, Eye Filmmuseum. The film and video installations of artist and filmmaker Fiona Tan (1966, Indonesia) explore notions of individual and collective identity in a world increasingly shaped by global culture and the histories and journeys underpining it. This exhibition serves as point of departure for this symposium and screening. More information about the exhibition at Eye

Image: Fiona Tan, still, Gray Glass (2022)

Cookie-instellingen