Ruimtelijke Ordening van nu - Groene Metropoolregio

03-04-2024

In deze vierde editie van de reeks ‘Ruimtelijke Ordening van Nu’ reist het project naar de Groene Metropoolregio. Deze bijeenkomst praten wetenschappers, ontwerpers en bestuurders over de toekomst van deze regio op de campus van Wageningen Universiteit en Research.

Arnhem, Nijmegen, Wageningen 

De Groene Metropoolregio wordt gevormd door Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Zij staat voor een complexe puzzel: hoe worden in de toekomst de belangen van zowel ecologie, landbouw en energie, wooncapaciteit als watermanagement behartigd?

Het gebied staat onder druk door klimaatverandering (stijgend waterpeil, energietransitie), groeiend inwonertal en de wens een gezonde bodem en natuur te behouden.

Ruimtelijke ordening in de Groene Metropoolregio

In Wageningen gaan bestuurders, wetenschappers en ontwerpers in gesprek over een duurzame toekomst, een haalbare aanpak en de benodigde middelen. Welke partners zijn er nodig? Hoe komen we tot uitvoerbare plannen? Welke bijdrage kunnen wetenschap en onderzoek leveren aan oplossingen in de ruimtelijke ordening?

De reeks Ruimtelijke Ordening van NU, onder leiding van stedenbouwkundige Riek Bakker, wordt gedreven door daadkracht en de wil om aan de slag te gaan. Het aanpakken van de uitdagingen rondom ruimtelijke ordening is hard nodig en die urgentie drijft het project.

Drie visies: lokaal, regionaal, nationaal

Tijdens deze editie vormen drie ruimtelijke visies de rode draad. Deze drie visies vertalen het leidende principe ‘bodem en water sturend’ naar een verre toekomst. Dit principe gaat over het waarborgen van de gezondheid van het Nederlandse water en de bodem. 

Vanuit de visie voor heel Nederland in 2120 (NL2120) zijn deze principes vertaald naar de regio (Welkom in de toekomst! : Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen), en als voorbeeld van een stad over 100 jaar (Nederlandse stad over 100 jaar), naar de stad Arnhem die zowel in het rivierengebied alsook op de stuwwal ligt. 

Ruimtelijke Ordening van NU - Groene Metropoolregio

Cookie-instellingen