Piet Gerbrandy

Foto: Anneke Dekker

Piet Gerbrandy (1958) publiceerde een twaalftal dichtbundels en vele essays over poëzie, retorica en Griekse en Latijnse klassieken en maakt deel uit van de redactie van De Gids en het Vlaamse tijdschrift Poëziekrant.

Als vertaler uit het Grieks en Latijn vertaalde hij onder meer de Institutio Oratoria van Marcus Fabius Quintilianus uit het Latijn  als De opleiding tot redenaar (2001) en De consolatione philosophiae van Boëthius als Troost in filosofie. Boëthius (2019).

In 1993 begon Piet met het schrijven van essays voor het weekblad De Groene Amsterdammer, in 1996 werd hij poëzierecensent bij de Volkskrant en in 2007 verscheen zijn boek over de Latijnse literatuurgeschiedenis Het feest van Saturnus. De literatuur van het heidense Rome

Piet studeerde van 1976 tot 1984 klassieke talen en vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap in Leiden. Daarna gaf hij ruim twintig jaar les aan middelbare scholen. Hij was mede-auteur van enkele schoolboeken voor het eindexamen Grieks. Sinds 2006 doceert hij Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam, zowel taalverweving als literatuur. Ook elders binnen de faculteit geeft hij college. Zijn onderzoek spitst zich toe op Latijnse poëzie van de Late Oudheid. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen