Reactie Akademie van Kunsten op troonrede

Foto: Bik Van der Pol
17-09-2020

De Akademie van Kunsten onderstreept het grote maatschappelijke belang van kunst en cultuur in onze snel veranderende samenleving zoals dinsdag in de Troonrede is uitgesproken.

Het kunstenveld biedt vensters op oplossingen, stimuleert kritische reflectie en verbeeldt toekomstscenario’s. Om het hoofd boven water te houden in het komende jaar is 500 miljoen euro steun daarom een noodzakelijke handreiking naar velen in de sector. 

De Akademie van Kunsten benadrukt wel dat de toepassing van de Fair Practice Code niet door de crisis naar de achtergrond mag verdwijnen. Een fundamentele verbetering van de inrichting van de arbeidsmarkt voor alle werkenden in de sector moet daarom hoog op onze agenda blijven staan.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen