Vervang het WIJ-denken door het IK-denken

01-09-2021

Zeven leden van de Akademie van Kunsten leverden een bijdrage aan het boek Arts Education Beyond Art: Teaching Art in Times of Change

VERVANG HET WIJ-DENKEN DOOR HET IK-DENKEN - CHARLOTTE MUTSAERS

Herhaaldelijk verneemt men dat aankomende studenten aan de universiteit schromelijk tekort schieten in het gebruik van de moedertaal. Vóór alles geldt mijns inziens dan ook een perfecte beheersing en kennis van de moedertaal in al haar finesses. Dat maakt dat iemand zich zo adequaat mogelijk uit kan drukken. Dat maakt dat hij voor vol wordt genomen in menselijk en maatschappelijk opzicht.

Dat maakt dat literatuur kan worden beoordeeld en op waarde worden geschat. En dat maakt ook dat een buitenlandse taal, vanwege de basale grammaticale kennis, veel sneller zal kunnen worden begrepen, aangeleerd en beheerst.

Wat de persoonsvorming betreft: kennis van waardevolle zaken en gesprekken daarover dragen indirect al zeer veel aan de persoonsvorming bij (behalve voor het onderwijs ligt hier uiteraard ook een grote taak voor de ouders).

Verder zou ik er voor willen pleiten om leerlingen vooral tot vrije mensen op te voeden, dat wil zeggen tot mensen die zich niet van alles laten aanpraten maar in staat zijn zelfstandig na te denken. Daarbij kan confrontatie met allerlei soorten van kunstvormen, literatuur, toneel, muziek, beeldende kunst, uiteraard van onschatbare waarde zijn.

De huidige trend van ‘alles SAMEN’ gaat enorm ten koste van het individu, terwijl de interessantste denkbeelden en vernieuwingen juist meestal van het individu afkomstig zijn. Het WIJ-denken zou binnen het onderwijs dan ook ruim baan moeten maken voor het IK-denken zonder dat de denker in kwestie bang hoeft te zijn sociaal uit de boot te vallen. Pestgedrag op scholen zal daardoor ook aanzienlijk verminderen.

Talentontwikkeling is een buitengewoon vaag begrip. Ten eerste bezit lang niet iedereen talent(en) en ten tweede is op jonge leeftijd meestal nog lang niet duidelijk wat die talenten dan zouden zijn. Een talent, indien aanwezig, moet in de eerste plaats door de bezitter ervan ontwikkeld worden. En dat zal pas mogelijk worden als de betreffende een perfecte taalbeheersing heeft, een zekere vrijheidsdrang en de nodige kennis heeft opgedaan betreffende kunsten en wetenschappen. En daarmee is de cirkel rond.

 

Credits lead foto: Hans Dinkelberg Books

Afbeeldingen

Cookie-instellingen