Akademie van Kunsten pleit voor experiment met basisinkomen voor alle zzp'ers

Foto: BikVanderPol
17-03-2020

De Akademie van Kunsten pleit voor collectieve rust en experiment met het basisinkomen: zorg voor een collectieve oplossing voor alle zzp’ers in de samenleving die als gevolg van het coronavirus in financiële nood komen.

De Akademie van Kunsten begrijpt de noodzaak en onvermijdelijkheid van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat deze maatregelen de hele samenleving raken is evident. De Akademie erkent de nood en realiteit voor iedere werkende. Voor zelfstandig ondernemers is de acute inkomstenderving als gevolg van de maatregelen alarmerend. 

De Akademie van Kunsten is voorstander van het zoeken naar een collectieve oplossing voor alle zzp’ers in de samenleving. Op de korte termijn ziet zij kansen voor het kabinet om het experiment aan te gaan met het basisinkomen. Voor een proefperiode van drie à vier maanden zou het basisinkomen als noodfonds de onmiddellijke nood van zzp’ers en flexwerkers kunnen opvangen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om tot een fundamentele verbetering te komen voor de inrichting van de arbeidsmarkt voor alle werkenden. Waar het om draait is: bestaanszekerheid.

Een collectief probleem vraagt om een collectieve oplossing: collectieve rust. Alleen een tijdelijk basisinkomen kan die rust brengen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen