Artist in Residence-fellowship voor de Onkruidenier voor onderzoek in de Pontijnse moerassen

Drie kunstenaars van kunstenaarscollectief De Onkruidenier poseren gekleed in overall, laarzen en hoofdbedekking op het wad.Kunstenaarscollectief De Onkruidenier SWEET – SWEAT Become a salt-loving species, 2019. Foto: Marleen Annema.
13-07-2022

Kunstenaarscollectief de Onkruidenier is geselecteerd als Artist in Residence in het Koninklijke Nederlands Instituut Rome.

Vanaf september 2022 is het collectief, bestaande uit Rosanne van Wijk, Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen, te gast bij dit wetenschappelijke instituut om in de nabijgelegen Pontijnse moerassen onderzoek te doen naar de dynamiek tussen de mens en een veranderend landschap. Het Artist in Residence-fellowship in Rome is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) en de Akademie van Kunsten (onderdeel van de KNAW) en wordt toegekend aan een project dat bijdraagt aan de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap.

Met het artistieke onderzoeksproject ‘SWEET — SWEAT’ onderzoekt de Onkruidenier sinds 2015 hoe mensen zich aanpassen aan het landschap dat als gevolg van klimaatverandering te maken heeft met een dalende bodem en waterstijging. Dit deed het collectief eerder op verschillende plekken in Nederland, met name in het voormalige Zuiderzee-gebied. De residency in Rome geeft het collectief de mogelijkheid om een nieuw internationaal hoofdstuk aan hun onderzoek toe te voegen met de titel: Cultural Sedimentation, Resilient Adaptation and Aquatic Speculation.

De Pontijnse moerassen ten zuidoosten van Rome vormen een dynamisch landschap dat eeuwenlang onderhevig is aan fluctuerende grondwaterniveaus, droogleggingen en veranderingen in biodiversiteit, cultuur en economie. De Onkruidenier stelt de vraag: “Kunnen wij als mensen ons aanpassen aan een veranderend landschap in plaats van te proberen het te controleren?”. Deze vraag vormt het startpunt voor interviews, veldonderzoek en interventies in het landschap. Hierbij zoekt het collectief actief de samenwerking met lokale bewoners, boeren en wetenschappers.

Over de Onkuidenier
Kunstenaarscollectief de Onkruidenier werd opgericht in 2013 en bestaat uit Jonmar van Vlijmen, Rosanne van de Wijk en Ronald Boer. Als ‘ecosysteem futuristen’ ontwikkelen zij nieuwe perspectieven op de relatie tussen mens en (stedelijke) natuur, zowel boven als onder de zeespiegel. Hierbij worden systemen ter discussie gesteld die gewoonlijk als vanzelfsprekend worden beschouwd en vormt de interactie met publiek en deskundigen een belangrijke rol. De Onkruidenier is gevestigd in Amsterdam.

Over het Artist in Residence-fellowship in Rome
Het Artist in Residence-fellowship in Rome is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) en de Akademie van Kunsten en wordt jaarlijks toegekend aan een project dat bijdraagt aan de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. De selectiecommissie bestaat uit de directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome en de voorzitter van het bestuur van de Akademie van Kunsten.

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome is het grootste en oudste Nederlandse wetenschappelijke instituut in het buitenland en is eigendom van zes Nederlandse universiteiten (UvA, RUG, UL, RU, UU, VU). Het instituut, gevestigd in Rome, heeft als taak om het Nederlands universitair onderwijs en onderzoek te bevorderen. Dit gebeurt met eigen activiteiten en door activiteiten van anderen te faciliteren en te ondersteunen.

De Akademie van Kunsten is een genootschap van kunstenaars afkomstig uit alle artistieke disciplines en is in 2014 opgericht om de stem van de kunsten te vertolken in de Nederlandse samenleving, ook richting politiek. Daarbij heeft de Akademie in het bijzonder aandacht voor de vrijheid van de kunsten en actuele problemen in de maatschappij, zoals de klimaatcrisis, ongelijkheid in de samenleving en de oorlog in de Oekraïne. Ook stimuleert de Akademie de interactie tussen wetenschap en kunst. De Akademie van Kunsten maakt deel uit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen