Mingler Scholarship 2023 open voor aanvragen

24-10-2022

Kunstenaars en wetenschappers kunnen een aanvraag indienen voor het Mingler Scholarship 2023 om samen een onderzoeksproject te starten. De deadline hiervoor is 16 januari 2023.

For English: see below

Eenmaal per jaar is er een Mingler Scholarship beschikbaar voor een samenwerking tussen een wetenschapper en een kunstenaar. Het Scholarship bestaat uit een bedrag van €10.000,- (tienduizend euro), beschikbaar gesteld door Stichting Niemeijer Fonds. Er wordt één beurs toegekend.

Het Scholarship is bedoeld voor kunstenaars (uit alle artistieke disciplines) en wetenschappers (onderzoekers uit de geesteswetenschappen, sociale en natuurwetenschappen) die samen een onderzoeksproject willen starten. 

Voor het Mingler Scholarship 2023 moedigen wij kunstenaars en wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen aan om een aanvraag in te dienen.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor het Mingler Scholarship 2023 is 16 januari 2023, 23:59 uur.

Lees meer over het Mingler Scholarship en de aanvraagprocedure.

English version

Mingler Scholarship 2023 open for applications

Once a year, a Mingler Scholarship is made available for a collaboration between a academic and an artist. The Scholarship consists of an amount of €10,000 (ten thousand euros), provided by the Niemeijer Foundation. Only one scholarship will be awarded.

The Scholarship is intended for artists (from all artistic disciplines) and scientists (researchers from the Humanities, Social and Natural Sciences) who want to start a research project together. Only collaborations between art and science are eligible for the Scholarship.

For the Mingler Scholarship 2023 we encourage artists and researchers who work in the field of the Humanities and Social Sciences to apply for the Scholarship. 

Deadline for applications for the Mingler Scholarship 2023 is 16 January 2023, 23:59.

More information

Lead photo credits - Barbara Visser - The Complete Incomplete Series 1987 – 2007 Design Veronica Ditting workphoto’s A Day in Holland/ Holland in A Day (2001)

Afbeeldingen

Cookie-instellingen