Reactie op hoofdlijnenakkoord

03-06-2024

De Akademie van Kunsten reageert op het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB van 16 mei 2024. De voorgestelde maatregelen en het gebrek aan investeringen schaden het verdienvermogen van de creatieve sector en daarmee de Nederlandse economie.

Gebrek aan steekhoudende visie en duurzame investeringen

Het akkoord bevat weliswaar ingrijpende maatregelen die de kunst- en cultuursector direct en indirect raken, maar een inhoudelijke visie op het belang van de sector voor de samenleving ontbreekt. Dit gebrek aan visie, gecombineerd met de maatregelen die wel worden voorgesteld, is schadelijk voor de sector, maar vooral ook voor het algemeen welzijn en de welvaart van de Nederlandse samenleving op korte en lange termijn.

Bekijk de reactie op het hoofdlijnenakkoord

 

Cookie-instellingen