Nieuwe lezingen over ruimtelijke ordening met Nieuwe Instituut

Stedenbouwkundige Riek Bakker, de Akademie van Kunsten en het Nieuwe Instituut werken samen aan een nieuwe reeks lezingen over ruimtelijke ordening. De reeks gaat op 6 april 2023 van start met een lezing van Wouter Vanstipthout in Rotterdam.

Vorig jaar vonden in het Trippenhuis lezingen plaats over de toekomst van de ruimtelijke ordening, een initiatief van stedebouwkundige Riek Bakker. Dit jaar gaat Bakker met een nieuwe lezingenreeks het land in, op zoek naar een samenhangende visie op ruimtelijke ordening, met kennis van het verleden en best practices van nu. Er staan lezingen op het programma in Rotterdam, Groningen, Tilburg en Eindhoven. 

Riek Bakker licht toe: 'De reeks komt voort uit de wens samenhang en binding te bewerkstelligen in de ruimte, de bodem en de gezondheid van die bodem, waar wij in Nederland samen verantwoordelijk voor zijn. Verantwoordelijkheid zowel voor de steden als voor de buitengebieden. Deze verantwoordelijkheid heeft creatieve inzet nodig, zowel met kennis en kunde als ook bestuurlijke inzet op alle niveaus die we in ons land kennen. Zij moeten de discussie over de gewenste samenleving op gang brengen. Ook zal de geïnteresseerde burger haar eigen inzichten ter sprake moeten kunnen brengen.'

'De timing om nu met volle kracht en aandacht in te zetten op deze onderwerpen is ontstaan omdat de laatste 15 tot 20 jaar er geringe aandacht en zorg voor dit onderwerp was. Een belangrijke reden is ook dat de diverse transities die nodig zijn, niet ieder voor zich te werk moeten gaan. Er moet een gemeenschappelijke visie aan ten grondslag liggen. Omdat zowel het Nieuwe Instituut als de Akademie van Kunsten zich betrokken voelen bij deze vraagstukken, hebben wij ons verenigd voor deze lezingenreeks. We willen er de best mogelijke inzichten mee boven tafel zien te krijgen.' 

De reeks 'Ruimtelijke ordening van nu' start op 6 april 2023 met een lezing van architectuurhistoricus Wouter VanStipthout bij het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Bekijk het programma. 

Beeld: Riek Bakker (foto: Mart Boudestein)

Afbeeldingen

Cookie-instellingen