Babs Bakels naar residency bij KNIR voor onderzoek naar archeologische skeletcollecties

Beeldend kunstenaar Babs Bakels gaat dit najaar naar het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) om de spirituele en juridische context van opgegraven beenderen in archeologische depots te onderzoeken.

Vanuit een reconstructie van het verleden werkt ze aan een poëtisch, hedendaags uitvaartritueel, dat vorm krijgt in een geluidsinstallatie. Voor dit project krijgt ze het Artist in Residence-fellowship dat het KNIR en de Akademie van Kunsten elk jaar toekennen aan een project waarin de kunstenaar de samenwerking zoekt met de wetenschappers van het KNIR. Vanaf september is ze drie maanden in Rome om aan dit project te werken.

Bakels licht toe: “Opgegraven beenderen van wetenschappelijke waarde, komen uiteindelijk terecht in de depots van archeologische diensten. De verplaatsing van graf naar archiefdoos, verandert ook hun juridische status. Door een fascinerende bepaling in het Romeins recht zijn opgegraven botten geen lijken meer, maar roerende goederen waarover eigendomsrecht kan gelden. In Rome ga ik onderzoeken of die juridische transfiguratie omkeerbaar is en op welke manier de sacrale en seculiere benadering van stoffelijke resten verenigbaar zijn.”

Over Babs Bakels

Zwart wit foto met portret van Babs Bakels in een zwarte coltrui

Babs Bakels studeerde beeldende kunst aan de Breitner Academie en Kunstgeschiedenis aan de VU. Als curator was zij betrokken bij de oprichting van uitvaartmuseum Tot Zover op begraafplaats De Nieuwe Ooster. Haar beeldend werk gaat over de omgang met de dood. Zo maakte ze in 2021 samen met Vibeke Mascini de installatie The body that once was you: gezeten in een veld van menselijk botstof visualiseert de bezoeker zijn eigen dood. Daarnaast publiceert Bakels regelmatig over onderwerpen op het snijvlak van kunst en de dood. In 2021 maakte ze de podcastserie Kassiewijle voor de VPRO. 

Over het Artist in Residence-fellowship in Rome

Het Artist in Residence-fellowship in Rome is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) en de Akademie van Kunsten en wordt elk jaar toegekend aan een project dat bijdraagt aan de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. De selectiecommissie bestaat uit de directeur van het KNIR en de voorzitter van het bestuur van de Akademie van Kunsten.

Het KNIR is het grootste en oudste Nederlandse wetenschappelijke instituut in het buitenland en is eigendom van zes Nederlandse universiteiten (UvA, RUG, UL, RU, UU, VU). Het instituut, gevestigd in Rome, heeft als taak om het Nederlands universitair onderwijs en onderzoek te bevorderen. Dit gebeurt met eigen activiteiten en door activiteiten van anderen te faciliteren en te ondersteunen.

De Akademie van Kunsten is een genootschap van kunstenaars afkomstig uit alle artistieke disciplines en is in 2014 opgericht om de stem van de kunsten te vertolken in de Nederlandse samenleving, ook richting politiek. Daarbij heeft de Akademie in het bijzonder aandacht voor de vrijheid van de kunsten en actuele problemen in de maatschappij, zoals de klimaatcrisis, ongelijkheid in de samenleving en de oorlog in de Oekraïne. Ook stimuleert de Akademie de interactie tussen wetenschap en kunst. De Akademie van Kunsten maakt deel uit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

 

Beeld:
1. This body that once was you II, installatie van Babs Bakels en Vibeke Mascini in Felix Meritis, 2021 (foto: Ilya Rabinovich).

2. Portret van Babs Bakels (foto: Paul Bellaart).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen