Agenda

De Akademie van Kunsten organiseert regelmatig bijeenkomsten over kunst, kunst en wetenschap en maatschappelijke vraagstukken.

Dispuutsavond

14-03-2016 van 18:00 tot 21:30 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam,
Bijeenkomst (op uitnodiging) voor leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie.

Inauguratie nieuwe leden

01-04-2016 van 20:00 tot 21:30 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam,
Op vrijdag 1 april 2016 installeert de Akademie van Kunsten haar dertien nieuwe leden tijdens een feestelijke bijeenkomst. De avond gaat over de vraag waar de nieuwe Akademieleden voor willen vechten, dan wel tegen willen strijden. Wat vinden zij belangrijke kwesties of ontwikkelingen in hun vakgebied of in de kunsten algemeen?

De Stad als Kennisknooppunt

11-05-2016 van 19:00 tot 21:00 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam,
De stad is de bakermat van kennis en creativiteit. Dat uit zich vandaag in het concept van de ‘creatieve stad’, dat vandaag de dag overal ter wereld wordt gepromoot. Maar dat de stad de motor is van kunst en wetenschap was ook al een gangbaar idee aan de vooravond van de Gouden Eeuw. Op deze avond kijken de sprekers naar de kennis creërende eigenschappen van de stad zowel in het heden als in het verleden. Wat kunnen beleidsmakers hiervan leren voor de ontwikkeling van de stad van de toekomst?

Paradisodebat 2014

31-08-2014 vanaf 16:00 Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam,
Tijdens het jaarlijkse Paradisodebat op 31 augustus 2014, zette Barbara Visser, de voorzitter van de Akademie van Kunsten, uiteen wat de taken en plannen van die nieuwe Akademie zijn. Ook AvK-lid Gijs Scholten van Aschat gaf een korte lezing. In samenwerking met Kunsten'92.

De toekomst van ons kunstonderwijs

24-08-2015 van 20:30 tot 22:00 Amsterdam, de Balie,
Op maandagavond 24 augustus presenteerde Uitgeverij Valiz, in samenwerking met de Akademie van Kunsten het boek Arts Education Beyond Art: Teaching Art in Times of Change, een bundeling van essays van academici en kunstenaars, vol scherpe analyses en creatieve ideeën voor een nieuwe benadering van kunst in het onderwijs. In het debat over kunst in het (basis- en voortgezet) onderwijs ligt vaak de nadruk op kunst als apart domein, waarbij de waarde van kunst als maatschappelijke kracht niet altijd naar voren komt. Maar kan het kunstonderwijs niet juist een mix zijn van verbeeldingskracht, cultureel bewustzijn en mediabeheersing?

Actua-debat: De Kennissamenleving van morgen

29-06-2016 van 19:00 tot 21:00 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam,
Slotdebat in de lezingenreeks De Stad als Kennisknooppunt over de maakbaarheid van onze kennissamenleving. Hoe ziet de stad eruit in de kennissamenleving van morgen? Een rondetafelgesprek geleid door Robert Kloosterman, met wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en kunstenaars die vanuit verschillende disciplines het onderwerp benaderen.

De ideale stad

15-06-2016 van 19:00 tot 21:00 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam,
Een verkenning via woord en beeld. De stad is voor kunstenaars en filmmakers altijd al een bron van inspiratie en verbeelding geweest. Wat zeggen die beelden over de stad als kennisknooppunt? Wat is het beeld van de stad in de kunsten? En hoe is de stad als kennisknooppunt verbeeld? Dit is de derde aflevering in de vierdelinge lezingenreeks over De Stad als Kennisknooppunt.

Bouwen voor kennis

01-06-2016 van 17:00 tot 19:00 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam,
Hoe wordt een stad ruimtelijk georganiseerd om als kennisknooppunt te fungeren? Architecten en stadplanners denken daar al eeuwen over na. Ook voeren steden van oudsher tot vandaag een actieve politiek om creatief talent naar de stad te lokken. Maar hoe zouden kunstenaars zelf creatieve werkplekken in de stad organiseren? Als kennis inderdaad een stedelijk fenomeen is, wat maakt een stad dan specifiek geschikt: sociale en geografische nabijheid met de mogelijkheid van spillover? De aanwezigheid van instituties of netwerken? Fungeren steden als knooppunten in kennisnetwerken? Of zit het geheim in de ruimtelijke organisatie van steden?

Uit de kunst: Charlotte Mutsaers

14-12-2015 van 20:15 tot 21:30 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam,
Deze maand was Charlotte Mutsaers te gast in de lezingenserie Uit de Kunst. Toine Donk en Daniël van der Meer, oprichters van het literaire blad Das Magazin en uitgevers van Charlotte Mutsaers, interviewden de schilderes en schrijfster live op het podium van het Trippenhuis. Aan de hand van filmfragmenten spraken zij over haar werkwijze en waarom Lovers&Haters daarin een onlosmakelijk element is.

De vluchtelingencrisis

09-12-2015 van 14:00 tot 19:30
Het debat over de opvang van vluchtelingen trekt diepe groeven door de Nederlandse samenleving. Maar wat weten we nu eigenlijk over de oorzaken en gevolgen van de opvang van vluchtelingen?

Bloed en rozen

30-11-2015 van 19:00 tot 21:00 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam,
Aanbieding van de publicatie Bloed en rozen, een nieuwe literatuurgeschiedenis van de Lage Landen (1900-1945) aan Riet Schenkeveld-van der Dussen. Met lezingen van Jacqueline Bel, Ann Rigney, Kris Humbeeck en Frits van Oostrom.

Old-fashioned thoughts for the 21st Century

18-11-2015 van 20:00 tot 21:30 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam,
Akademie van Kunsten lezing: Susan Neiman on the Art and Enlightenment. In 1750 schreef Jean-Jacques Rousseau dat kunst en wetenschap bloemenslingers zijn rond de ketenen die ons binden. Wat vermag de kunst? Worden de kunsten altijd ingelijfd door de sociale structuren waarin wij leven? Kunnen de kunsten bijdragen aan de vorming van burgers, zodat er een wereld ontstaat die beter is dan die van nu? En zo ja, hoe?

Richting Noordpool

09-11-2015 van 19:30 tot 21:00 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam,
Ramsey Nasrs verslag van een wetenschappelijke expeditie naar Edgeøya aan boord van de Ortelius. In de zomer van 2015 berichtten verschillende media, van het AD en RTL 4 tot de Belgische krant De Morgen, over de Nederlandse wetenschappelijke SEES-expeditie naar het eiland Edgeøya aan de ruige zuidoostkust van Spitsbergen.

The Offense of Poetry

05-11-2015 van 16:30 tot 19:30 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam,
Anneke Brassinga, dichter, schrijver en vertaler, sprak de eerste Hans Groenewegenlezing uit. De lezing is een Nederlands-Vlaams initiatief om de poëzie weer in het middelpunt van het debat te plaatsen. Brassinga zal in haar lezing ingaan op het ambt van de dichter, het wezen van het gedicht en de taak van de criticus. Dit alles gespiegeld aan het werk van Hans Groenewegen.

Wat is de perfecte match tussen kunst en wetenschap?

06-11-2015 vanaf 16:00 LUX Nijmegen, Synthonzaal, Mariënburg 38-39, Nijmegen,
InScience, de Akademie van Kunsten, de Jonge Akademie van de KNAW en de Raad voor Cultuur onderzochten de relatie tussen wetenschap en kunst. Dit aan de hand van een verdiepend programma tijdens de eerste editie van het internationale wetenschapsfilmfestival InScience.

Dispuutsavond

04-11-2015 van 18:00 tot 21:30 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam,
Bijeenkomst (op uitnodiging) voor leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie.

Benno Premsela Lezing 2015

01-11-2015 van 15:00 tot 16:30 KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam,
Benjamin Bratton hield de Benno Premselalezing 2015. In zijn lezing ging de hoogleraar digital design in op de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van de stad.