Datum
11.05.2016 19:00 - 21:00 uur
Locatie
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Contact
Telefoon
020 - 551 0867

De stad is de bakermat van kennis en creativiteit. Dat uit zich vandaag in het concept van de ‘creatieve stad’, dat vandaag de dag overal ter wereld wordt gepromoot. Maar dat de stad de motor is van kunst en wetenschap was ook al een gangbaar idee aan de vooravond van de Gouden Eeuw. Op deze avond kijken de sprekers naar de kennis creërende eigenschappen van de stad zowel in het heden als in het verleden. Wat kunnen beleidsmakers hiervan leren voor de ontwikkeling van de stad van de toekomst?

Sprekers

Sven Dupré is hoogleraar geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek aan de Universiteit Utrecht. Deze nieuwe leerstoel richt zich op kunstproductie en -consumptie en de inbedding daarvan in de kennisgeschiedenis. Daarvoor was hij werkzaam als hoogleraar Geschiedenis van Kennis aan de Freie Universität Berlin en directeur van de onderzoeksgroep ‘Kunst en Kennis in het premoderne Europa’ aan het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn. Zijn onderzoek bevindt zich op het raakvlak van kunstgeschiedenis en de geschiedenis van wetenschap en technologie. Samen met Wijnand Mijnhardt leidt hij het project “Creating a Knowledge Society in a Globalizing World, 1450-1800”, een grootschalig onderzoekproject naar de historische wortels van de kennissamenleving.

Klaar van der Lippe is beeldend kunstenaar. In haar interactieve werken en performances wordt de openbare ruimte onderdeel gemaakt van haar werk. Ook maakt zij kostuums voor performances en gelegenheden, waarmee ze dikwijls een ironisch commentaar levert. Samen met Bart Stuart richtte zij in 2005 Buro Spelen op. Buro Spelen richt zich op educatieve en culturele projecten, waarbij samenwerkingsprocessen op het gebied van ontwerp en ruimtelijke ordening centraal staan. Momenteel zijn Van der Lippe en Stuart woonachtig op Curacao, waar ze studenten onderwijzen aan het culturele instituut IBB.

Claartje Rasterhoff is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam binnen het programma Creative Amsterdam: An E-Humanities Perspective (CREATE). In haar interdisciplinaire onderzoek houdt zij zich voornamelijk bezig met kunstmarkten, stedelijke ontwikkeling en creatieve industrieën van 1600 tot heden. Rasterhoff is medeoprichter van VIZIER, een Nederlands-Belgisch collectief van jonge onderzoekers en praktijkdeskundigen in de culturele en creatieve economie.

Moderator

Micha Hamel is een veelzijdig kunstenaar. Hij componeerde voor amateurs en professionals, voor koren, ensembles en orkesten alsook voor vele theaterproducties. Hij publiceerde vier dichtbundels en is tevens werkzaam als musicus, programmeur, schrijver en onderzoeker. Momenteel componeert hij voornamelijk muziektheater, meestal in interdisciplinaire context. Hij zet zich met name in voor het verleggen van grenzen in de klassieke muziekpraktijk en voor het ontwikkelen van nieuwe genres. Onlangs verscheen zijn boek Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw, naar aanleiding van zijn onderzoek aan Hogeschool Codarts naar ontwikkelingen in de concertpraktijk.

Na de lezingen van Claartje Rasterhoff en Klaar van der Lippe zal er een gesprek plaatsvinden tussen de sprekers gemodereerd door Micha Hamel. Aansluitend heeft ook het publiek de gelegenheid in het gesprek te interveniëren.

Lezingenreeks De Maakbaarheid van onze kennissamenleving

De bijeenkomst maakt deel uit van een lezingenreeks ‘De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving’. In 2016 staat het thema 'De stad als kennisknooppunt' centraal. De andere bijeenkomsten over dit thema zijn:

  • 1 juni: Bouwen voor kennis toen en nu; ruimtelijke planning, stadsplanning, een discussie met architecten en stadsplanners
  • 15 juni: De ideale stad: een verkenning via beeld en film
  • 29 juni: Actua-debat: Hoe ziet de stad (Amsterdam) eruit in de kennissamenleving van morgen?


Organisatie

KNAW, Akademie van Kunsten, Sven Dupré (Universiteit Utrecht) en Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht). Meer informatie: Collaboration project 'Creating a knowledge society In a globalizing world (1450-1800)'

Credits lead foto: Vera van Horik

 

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.