Datum
08.06.2015 09:30 - 12:00 uur
Locatie
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact
Telefoon
020 551 0746

Expertbijeenkomst over leren wat je moet doen als je niet weet wat te doen. Experimenteren, associëren, relativeren en het kunnen transformeren van kennis en informatie zijn vaardigheden die kunstenaars, wetenschappers gebruiken. Jonge kinderen hebben ze van nature. Waar uitkomsten onbekend zijn en talloze variabelen van invloed zijn, is een nieuwsgierige en onderzoekende houding cruciaal.

Op deze expertbijeenkomst illustreren kunstenaars, wetenschappers wat de rol van kunst en wetenschap in het funderend onderwijs kan zijn om die nieuwsgierige en onderzoekende houding bij jonge kinderen te cultiveren en te stimuleren. In de aansluitende discussie wisselen zij met betrokkenen uit het onderwijs van gedachten over hoe kunst en wetenschap geïntegreerd kunnen worden in het curriculum en hoe een talentenportfolio daartoe een middel kan zijn.

De KNAW en de Akademie van Kunsten organiseren deze bijeenkomst naar aanleiding van de oproep van staatssecretaris Dekker aan maatschappelijke organisaties om het Platform Onderwijs#2032  te voeden met ideeën voor de ontwikkeling van het curriculum in het funderend onderwijs.

Sprekers

  • José van Dijck, hoogleraar vergelijkende mediawetenschappen UvA en president KNAW, over het belang van het leren stellen van vragen
  • Carl Figdor, hoogleraar tumorimmunologie Radboud Universiteit en voorzitter KNAW-commissie Basis en Voortgezet Onderwijs, over weten wat te doen als je het niet weet
  • Maarten Kleinhans, hoogleraar aardwetenschappen, Universiteit Utrecht, over jonge onderzoekers in de zandbak
  • Barbara Visser, beeldend kunstenaar en voorzitter van de Akademie van Kunsten, over creatief met kennis - artistiek onderzoek als prisma op reguliere vakken
  • Annemieke Huisingh, projectleider Atelier van licht, over ateliers op school: vrij onderzoek en verbeelding als manier van leren
  • Gijs Scholten van Aschat, acteur en lid van de Akademie van Kunsten, over de spelende mens, de ontwikkeling van verbeelding en empathie bij het kind
  • Marieke Peeters, programmaleider Onderwijs en Onderzoek HAN Pabo en projectmanager Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, over de relatie nieuwsgierigheid en leren.

Kernpunten

Kernpunten expertbijeenkomst Het nieuwsgierige kind (pdf)

Verslag

Verslag expertmeeting Het nieuwsgierige kind (pdf)

Video

 

Lead image: Vera van Horik

AANMELDEN VOOR dit evenement

Bedankt voor het inschrijven. Je ontvangt een bevestiging per mail.

AANMELDEN VOOR dit evenement

Je inschrijving is mislukt.