Het Artist in Residence-programma kent fellowships toe aan een kunstenaar om tijdens een verblijf van vijf maanden aan het NIAS een project te realiseren dat concreet bijdraagt aan het bevorderen van de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Het gaat hierbij met name om theoretische verdieping in een onderwerp. Het programma is gezamenlijk ingesteld door het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) en de Akademie van Kunsten.

English

Er zijn per academisch jaar twee plaatsen binnen het Artist in Residence-programma beschikbaar. Er is een plaats beschikbaar van 1 september tot 1 februari en een plaats van 1 februari tot 1 juli.

De Artist in Residence ontvangt maandelijks een stipendium voor een periode van maximaal vijf maanden en wordt tijdelijk gehuisvest in de buurt van het NIAS.

Wie komt in aanmerking?

  • Een Nederlandse kunstenaar in binnen- of buitenland, of;
  • Een niet-Nederlandse kunstenaar die in Nederland woont en werkt.

Wie kunnen nomineren?

  • Een lid van de Akademie van Kunsten kan zelf een aanvraag indienen.
  • Indien de kandidaat geen lid is van de Akademie van Kunsten moet hij/zij worden voorgedragen door een lid van de Akademie van Kunsten, een lid van de KNAW of een lid van De Jonge Akademie.

Wanneer en hoe kunt u aanvragen of nomineren?

Aanvragen voor de periode 1 februari 2019 tot 1 juli 2019 kunnen nu worden ingediend door middel van het nominatieformulier. Deadline 21 mei 2018. 

Zie voor meer informatie over het programma de richtlijnen.


Contact

Annelies ten Have, 020 551 0746