Missie

Kunst is belangrijk voor de samenleving en het individu, om iets van onszelf en de cultuur die wij voortbrengen te kunnen begrijpen. De Akademie van Kunsten wil een fundament leggen voor een stevige positie van de kunsten in de maatschappij, los van veranderlijke politieke inzichten.

Daarbij willen we niet alleen uitspraken doen maar ook dingen dóen – we zijn tenslotte makers.

MISSIE

De Akademie van Kunsten heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst te bevorderen.

AMBITIES

  • We willen de stem van de kunsten laten horen in het maatschappelijk debat. De politiek willen we laten weten welke belangrijke onderwerpen er spelen rond kunst en samenleving. Daarom stellen we ons op als inspirerende gesprekspartner voor politici, media en maatschappelijke organisaties.

  • We leggen verbindingen tussen wetenschap en kunsten, en bevorderen de samenwerking tussen de kunsten onderling. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor onderzoek en uitwisseling.

  • Kunst in het onderwijs vinden we onmisbaar en dat illustreren we met uiteenlopende activiteiten. Kunst gaat over verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën – kwaliteiten die op alle terreinen in het leven waardevol zijn. Dáár zou wat ons betreft het kunstonderwijs op gericht moeten zijn.
     

FAIR PRACTICE

Deze website is gemaakt in overeenstemming met Fair practice. (Zie Strategische prioriteiten Akademie van Kunsten 2021 (pdf) onderin de pagina).

STRATEGISCHE AGENDA EN WERKPLAN

Afbeeldingen

Cookie-instellingen