Fair Practice Code

De Akademie van Kunsten was reeds vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, die nu wordt voortgezet in Platform ACCT. Onderdeel, maar zeker niet het enige, van die agenda was de vorming van de zogenoemde Fair Practice Code.

In die code wordt een aantal principes genoemd om werkgevers- én werknemerschap te stimuleren. In feite vormt de code een instrument om het gesprek tussen opdrachtgever en maker te structureren en te verhelderen. De code kent vijf pijlers: solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen.

In het kader van practice what you preach houdt de Akademie van Kunsten steeds haar eigen organisatie kritisch tegen het licht.

Meer informatie

Cookie-instellingen