Tentoonstelling RAAAF in het Trippenhuis

Fotografie: RAAAF
01-10-2020

De kunstenaars achter RAAAF, Ronald en Erik Rietveld, houden van 1 tot en met 4 oktober 2020 de tentoonstelling The Landscape Affordances: Situating the Embodied Mind in het Trippenhuis. Een kort vraaggesprek met Erik en Ronald Rietveld.

Waarom deze tentoonstelling?

'We willen laten zien wat er gebeurt als beeldende kunst, experimentele architectuur en academische filosofie de krachten bundelen. Onze kunstwerken zijn locatie-specifiek. Dat wil zeggen dat ze niet los gezien kunnen worden van de plaats waar ons werk tot stand komt. Onze werken staan voor denkbeelden en verkenningen over mogelijke nieuwe werelden die wij omzetten – niet zoals gebruikelijk in de academische wereld op papier - maar in materie, zoals fotografie, film, installaties.'

'We noemen ons werk ‘interventies’. Het kijken naar en ervaren van ons werk nodigt uit tot het nadenken over en kritisch bevragen van wat we als samenleving ‘gewoon’ vinden. Het gaat om praktijken, normen en waarden en gewoontes die mensen als vanzelfsprekend ervaren.'

'Filosofen schetsen meestal met woorden een wereldbeeld, maar in combinatie met de architectuur zetten wij met onze kunstwerken een filosofisch wereldbeeld om in materialen. De werken snijden dwars door schijnbaar onverwoestbare structuren en conventies, en maken abstracte filosofie tastbaar en ervaarbaar. Een sprekend voorbeeld hiervan is het doorgezaagde monument 'Bunker 599', dat het Nederlandse en UNESCO monumentenbeleid op onorthodoxe wijze ter discussie stelt. Wij noemen deze benadering “Hardcore Heritage”.'

Waar gaat de tentoonstelling over?

'In deze tentoonstelling zoomen wij in op de materialiteit en het maakproces van onze kunstwerken.'

Waarom nu?

'De tentoonstelling is samen met een nieuw boek onderdeel van het NWO-VIDI onderzoeksproject The Landscape of Affordances: Situating the Embodied Mind. Het is de artistieke afsluiting van een meerjarig filosofisch onderzoek van Erik aan de Universiteit van Amsterdam.'

Wat wil RAAAF in gang zetten met de tentoonstelling?

'Allereerst hopen we dat de academische filosofie van de toekomst vaker streeft naar een kruisbestuiving met de beeldende kunst en vice versa. Dit verruimt het spectrum van de filosofie zodat het vak niet meer beperkt is tot het gebruik van woorden, maar mensen ook met verbeelding kan bereiken. Kunstwerken raken mensen vaak meer op affectieve wijze. Tegelijkertijd nodigt The Landscape of Affordances beeldend kunstenaars en kunsthistorici uit om op een andere manier naar kunstwerken te kijken.

Ook laat de tentoonstelling het belang van samenwerking met vaklieden zien. Zij bezitten kennis die essentieel is voor vernieuwing op allerlei gebieden. Volgens ons zou het voor de KNAW een aanwinst zijn als in de toekomst top-ambachtsmensen ook KNAW-lid kunnen worden.

Tot slot: onze snel veranderende wereld vraagt om collectieve gedragsverandering op allerlei gebieden. Hoe kunnen we met  "totaalinterventies" ingesleten conventies en praktijken bevragen en tonen wat ook kan? Zo hopen we dat de tentoonstelling de verbeelding van de bezoekers op gang brengt. Wat zou RAAAF’s Hardcore Heritage-benadering kunnen betekenen voor bijvoorbeeld het Trippenhuis met zijn geschiedenis en voor de samenleving in het algemeen?'

 

Foto van de tentoonstelling

Afbeeldingen

Cookie-instellingen