Brief aan de Raad van Cultuur

03-06-2024

De Akademie van Kunsten reageert op het advies van de Raad voor Cultuur: 'Toegang tot Cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029'. De Akademie is in beginsel positief, maar plaatst ook enkele kritische noten.

Advies Raad voor Cultuur

In januari 2024 publiceerde de Raad voor Cultuur het advies: Toegang tot cultuur. Opweg naar een nieuw bestel in 2029

Een advies dat volgde uit de vraag: "Hoe kunnen we het stelsel zo vernieuwen dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan een rijk cultureel leven voor iedereen in Nederland?"

Reactie Akademie van Kunsten

De Akademie van Kunsten verwelkomt het rapport van de Raad van Cultuur, dat met gedegen vooronderzoek en een veelheid aan gehoorde stemmen aanzet tot nadenken en discussiëren over de toekomst van het cultuurbestel. Dit is immers hard nodig om de sector innovatief, inclusief, toegankelijk, inspirerend, weerbaar en werkbaar te houden en maken, in het hele land, inclusief Caribisch Nederland; en het advies om te investeren in de culturele infrastructuur op de eilanden is daarbij hoogst urgent.

Het bestuur staat in beginsel positief tegenover het idee van een Kaderwet Cultuur, maar zou graag na willen denken over een meer horizontaal gedragen model. Zij pleit daarentegen voor voorzichtigheid inzake het idee om de cultuurfondsen samen te voegen tot één Rijkscultuurfonds.

Verder ziet zij graag meer aandacht voor de rol van kunst- en cultuuronderwijs en een bredere blik op de inbedding van kunst en cultuur in de samenleving als geheel. Dat een stelselwijziging geld kost, ten slotte, is evident, en de sector verdient betere bekostiging over de hele breedte. Het is echter de vraag hoe realistisch deze vraag om extra middelen in het huidige tijdsbestek is.  

Deze tekst is een samenvatting van de reactie van de Akademie van Kunsten, lees de hele brief via de button hieronder.

Lees de volledige brief 


Kunsten '92 toont een overzicht van verschillende reacties op het advies van de Raad voor Cultuur. 

Cookie-instellingen