'


VERKIEZING LEDEN

 

De Akademie van Kunsten kiest jaarlijks nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties. Leden van de Akademie van Kunsten zijn nieuwsgierige en geëngageerde makers. Ze zijn voor het leven lang lid.

 

 

 

 

 


 

 


De Akademie is het forum voor debat over het belang van kunst in de samenleving. Concreet heeft zij tot doel: het vertolken van de stem van de kunsten in de Nederlandse samenleving en het bevorderen van de interactie tussen wetenschap en kunst. Je kunt vanaf nu nominaties indienen.

Wie komen in aanmerking?

In aanmerking voor het lidmaatschap komen kunstenaars in Nederland:

  • die zich artistiek hebben onderscheiden door bijvoorbeeld prijzen en internationale erkenning;

  • die een inspiratiebron zijn voor jonge kunstenaars.

  • die over  een brede belangstelling voor de andere kunstendisciplines, maatschappelijke vraagstukken en de wetenschap beschikken;

  • die zich willen inzetten voor taken die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Akademie van Kunsten.

Wie mogen nomineren?

Deze nominatieronde staat voor iedereen open. Per indiener mogen maximaal 2 kandidaten voorgedragen worden. Zelfnominaties worden niet in behandeling genomen. De voordrachten zijn vertrouwelijk - informeert u dus de kandidaat niet.

Indienen van nominaties

Het indienen van een nominatie gaat door middel van een eenvoudig online nominatieformulier waarop wij vragen een motivatie te schrijven waarom jouw kandidaat bij onze Akademie goed past op basis van de hierboven genoemde criteria.

 

 

 

Cookie-instellingen